andrychow.pl


Dożynki Gminne 6. września 2015 r. Stanica Hucuł - Sułkowice Łęg

Artykuły / Lokalne wydarzenia
Data: Wtorek , 08 Września 2015 - 16:58


We współczesnym świecie niewiele jest imprez, które łączą mieszkańców we wspólnym dziękczynieniu i wspólnej zabawie w poczuciu dobrze wykonanej pracy. Jedną z ostatnich, która nam pozostała są dożynki. To ogromne przedsięwzięcie organizacyjne, podczas którego spotykają się nie tylko rolnicy bezpośrednio pracujący na roli, ale też mieszkańcy miasta, władze samorządowe i przedstawiciele niemal wszystkich organizacji, stowarzyszeń i instytucji - przypominając nam historię, która jeszcze nie tak dawno była udziałem naszych rodziców, babć i dziadków. Pod wrześniowym jasnym niebem zapachniało świeżym chlebem, najwspanialszym darem lata, najpiękniejszą wonią świata.Od kilku lat Gminne Dożynki organizowane są w wioskach wchodzących w skład Gminy Andrychów. W 2015 roku organizatorami Święta Plonów były Rady Sołeckie w Sułkowicach-Łęgu i Sułkowicach-Bolęcinie, które wraz z Parafią Miłosierdzia Bożego w Sułkowicach-Łęgu, Parafią Św. Jana Chrzciciela w Sułkowicach-Bolęcinie, STANICĄ HUCUŁ w Sułkowicach-Łęgu oraz ZSS w Sułkowicach-Łęgu, ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie i Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zaprosiły mieszkańców gminy Andrychów na dożynki, odbywające się pod hasłem: Owoce ziemi i rąk naszych.


Dożynki to największe święto rolnika. Udział w nich jest wyrazem lokalnego patriotyzmu, podkreśleniem związku z miejscem w którym mieszkamy, troską o ziemię, rodzinę i przyszłość nnarodu. Dożynki mają też swoje atrybuty. Jednym z wielu jest stroik lub wieniec dożynkowy. Mówi się, że nawet jeśli gospodarstwo było tak małe, że żniwa trwały jeden dzień, to na zakończenie dnia gospodyni szła do domu, natomiast gospodarz uplatał malutki wianuszek, zakładał na kosę i tak przyozdobiony powracał do domu.


Gospodarz przygotowywał się do żniw, jeżeli zobaczył, że kłosy kruszą się i wysypuje się z nich ziarno. Kiedyś - żniwiarze i żniwiarki ubrane na biało z wiankami na głowach szli w sobotę rano (na rozpoczęcie żniw wybierano właśnie sobotę - dzień poświęcony Matce Bożej) na Msze Świętą, aby po poświęceniu kos i sierpów iść w pole - rozpoczynając żniwa.Wieniec dożynkowy był kiedyś nazywamy plonem. To nie tylko symbol żniw, ale również plon naszych rąk. Gospodynie, żniwiarki robiły wieńce dożynkowe. Do przygotowania wieńca dożynkowego wyznaczana była najlepsza żniwiarka, dlatego dziewczyny starały się, by być najlepsze. Wieńce były wyplatane w formie wianka na głowę albo stroika. W korowodzie niosły je żniwiarki.


Uroczystości dożynkowe rozpoczęla Msza Święta Dziękczynna w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Sułkowicach-Łęgu, koncelebrowana przez kapłanów z Gminy Andrychów.
Boże Ojcze, dziś do Ciebie
przychodzimy w tej potrzebie,
pobłogosław nasze plony,
nasze domy i zagony.


Przychodzimy z pól rozległych,
których serca nasze strzegły.
Przychodzimy zlani potem,
z kłosem w dłoni, pięknym złotem.


By do pracy były siły,
aby plony się darzyły,
aby ogień nas omijał,
by los gospodarzom sprzyjał.


... popłynęły słowa dożynkowej pieśni.Podczas Mszy Św. odczytano również "Wiersz dożynkowy " A. Stańczyka


U stóp Twych stoimy Boże Nieskończony
Dzięki Ci składamy za ten dar, za plony


Dzięki Ci składamy za te złote kłosy.
Słonko je ogrzało wykąpały rosy.


Uwiliśmy wieniec z kłosów naszych zboża,
niech nam błogosławi Święta Matka Boża.


Przynieśliśmy plony wszyscy wspólnie razem,
dzięki Ci składamy przed Twoim ołtarzem.


Dzięki Ci składamy, Stwórco Nieba, Ziemi.
Niech Cię wiecznie wielbi całe ludzkie plemię.Wieńce dożynkowe złożono przed ołtarzem. Co roku, gospodynie z wiosek wchodzących w skład Gminy Andrychów, oraz gospodynie z SGW Andrychów przynoszą w barwnym korowodzie misternie uplecione, piękne dożynkowe wieńce i stroiki.


Wszystkich obecnych powitał gospodarz - proboszcz parafii Sułkowic Łęgu - ks. Stanisław Skrzypiec, zwracając w słowie wstępnym uwagę na zależność jaka łączy wieś i miasto. To praca rolnika daje miastu życie - podkreślił.Wdzięczność jest potrzebą serca człowieka - to naturalne prawo tego, kto roztropnie i mądrze stara się przeżywać swoje życie.
Dzieci - są wdzięczne rodzicom, uczniowie nauczycielom, obdarowani - darczyńcom. Obserwowanie takich postaw daje nam pogodę ducha. Kto daje - niczego nie oczekując - odbiera znacznie więcej. Wszyscy jestesmy przekonani do tego, że warto być wdzięcznym. Dzisiaj chcemy dziękować tym wszystkim, dzięki którym mamy chleb. Dziekczynienie kierujemy również ku Bogu - dawcy wszelkiego dobra.


Uroczystość ta to przede wszystkim wdzięczność za zebrane plony. To uświadomienie, że ludzkie możliwości czynienia sobie ziemi poddaną nie zawsze są do końca w naszym ręku. To Bóg rządzi światem i jemu należy się podziękowanie za to, że nasza praca przyniosła konkretny owoc. Człowiek działa, ale to Bóg rządzi... powiedział podczas kazania proboszcz bolęcińskiej parafii - ks. Krzysztof Szopa.


Tradycyjnie podczas Mszy Świętej Dożynkowej przekazano Gospodarzowi parafii dary ołtarza. Złożyli je Starostowie Dożynek, Gospodynie oraz młodzież.Po Mszy Świętej i błogosławieństwie barwny korowód dożynkowy udał sie do Stanicy Hucuł w Sułkowicach Łęgu. To właśnie tam przewidziano dalszą część dożynkowych uroczystości. Dożynkowy korowód przeszedł wyremontowaną ulicą Turystyczną.
Warto podkreślić szczególną rolę Miejskiej Orkiestry Dętej "ANDROPOL " w Andrychowie w dożynkowych uroczystościach. Orkiestra przez wiele godzin towarzyszyła mieszkańcom i gościom dożynkowym - najpierw stanowiąc uroczystą oprawę Mszy Świętej, a potem - umilając grą czas przejścia dożynkowego korowodu. Orkiestra dała też na poczatku uroczystości popis swojego talentu. Po zakończeniu obrzędu dożynkowego, zanim na parkiecie zainstalował się zespół Songo i Zuza - brawurowo zagrała kilkanaście utworów - rozgrzewając lekko zziębniętą publiczność przebojami muzycznymi z repertuaru orkiestr dętych, ale i nowoczesnymi, aktualnymi i popularnymi przebojami tegorocznych wakacji. Wielkie brawa! To świadczy niezbicie o tym, że muzyka to dla nich nie tylko obowiązek i praca na rzecz wspólnego dobra, ale tez - świetna zabawa w gronie przyjaciół! Bardzo dziękujemy!
Uroczystości dożynkowe prowadziła Czesława Wojewodzic, Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego. Honorowy patronat nad świętem objął Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak. W imieniu organizatorów - Burmistrza, sołectw i Parafii Pani Czesława powitała przybyłych gości, przypominając dożynkową tradycję oraz historię tego święta.Po raz pierwszy dożynki organizowane były w XV i XVI wieku przez właścicieli ziemskich, którzy w ten właśnie sposób chcieli podziękować i nagrodzić za trud pracy w polu. Od tamtej pory aż do dnia dzisiejszego dożynki przeżyły długą drogę. Nie zmieniło sie jedno - atrybutami dożynek zawsze były chleb i wieniec dożynkowy.


Najważniejszymi elementami święta było ścięcie ostatnich kłosów zboża w polu przed najlepszego kosiarza i przyniesienie do najlepszych żniwiarek żeby uplotły wieniec, poświęcenie wieńca w Kościele i podziękowanie za plony podczas Mszy Św. Dziękczynnej, uświadamiającej, że nie wszystko zależy od nas. Rolnik sieje, ale pan Bóg daje wzrost.Jak wspomnieliśmy - uczestników tegorocznych dożynek gościła Stanica Hucuł. Pyszne dania przygotowała Andrychowska Stołówka - Marwex, a wieczorem do tańca zachęcały dźwięki zespołu SONGO & ZUZA. Patronatem medialnym objęły imprezę Nowiny Andrychowskie - www.nowiny.andrychow.eu, Twoje Radio Andrychów praz miejski portal internetowy www.andrychow.pl

W dniu dożynek Matka Natura przychylnie spojrzała na świat tylko do pewnego czasu. Niestety w godzinach popołudniowych niebo zachmurzyło się i pokropiło Gminę Andrychów tak potrzebnym ostatnio i długo oczekiwanym deszczem. Tak to jednak bywa, że to co dla ziemi dobre - deszcz po suszy - świętującym nie do końca przypadło do gustu, zwłaszcza, że po okresie bardzo dużych upałów temperatura spadła o kilkanaście stopni.


Zebraliśmy już
Plony naszych zbóż
Chwalmy wszyscy wraz
dożynkowy czas


Hej hej dożynki! Cieszmy się wszyscy w kole
Hej hej! Śpiewajmy bo zboże już w stodole


Przybyłych na uroczystości dożynkowe powitały sołysi Sułkowic-Łęgu: Józefa Kapela i
Sułkowic-Bolęciny: Kazimiera Borgosz - życząc wszystkim dobrej zabawy


Zanim rozpoczął się obrzęd dożynkowy Czesława Wojewodzic powitała przybyłych gości.


W tegorocznych dożynkach uczestniczyli


Rolnicy Gminy Andrychów
Kapłani Parafii Gminy Andrychów
Starostowie Dożynek - Justyna i Jan Piekiełko
Posełowie i posłanki na Sejm RP - Dorota Niedziela, Joanna Bobowska, Marek Polak
Senator Andrzej Pająk
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - Józef Kała
Prezes PSL - Józef Budka
Radni powiatu wadowickiego
Starosta Powiatu Wadowickiego - Bartosz Kaliński
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrychowa - Roman Babski
Burmistrz Andrychowa - Tomasz Żak
Burmistrz Zatora - Zbigniew Biernat
Zastępca Burmistrza Andrychowa - Mirosław Wasztyl
Sekretarz Gminy Andrychów - Grażyna Łoboda
Skarbnik Gminy Andrychów - Dorota Żywioł
Radni Rady Miejskiej Andrychowa
Prezes ABS Banku Spółdzielczego - Małgorzata Matusiak
Prezes Małopolskiej Spółdzielni Handlowej Wizan - Jerzy Chylewski
Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miejskiego w Andrychowie
Dyrektorzy i Prezesi spółek miejskich
Dyrektzorzy Szkół Miasta i Gminy Andrychów wraz z młodzieżą
Dyrektor ZSS w Sułkowicach Łęgu - Janusz Uznański
Dyrektor ZSS w Sułkowicach Bolęcinie - Zbigniew Grabowski
Dyrektor CKiW - Aneta Wądrzyk oraz pracownicy CKiW
Przedstawiwiciele Policji, Ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej,
Działacze sportowi
Przezesi OSP
Sołtysi Gminy Andrychów
Przewodniczące i delegacje 10 KGW Gminy Andrychów
Małgorzata i Józef Brzazgacz - gospodarze Stanicy Hucuł


Obrzęd dożynkowy przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Sułkowicach Łęgu oraz dzieci i młodzież Zespołów Szkół Samorządowych z Sułkowic Łęgu i Sułkowic Bolęciny.


Czesława Wojewodzic rozpoczęła obrzęd dożynkowy przedstawiając Starostów Dożynek - Państwo Justynę i Jana Piekiełko.Starostwie dożynek są małżeństwem od 25 lat. Wychowują 5 synów. Pani Justyna jest nauczycielką, traktującą swój zawód jako misję. Jest cenioną przedszkolanką. Pan Jan jest ogrodnikiem - zawód zdobył uczęszczając do technikum ogrodniczego, ale bez pasji - tego rodzaju wiedza byłaby tylko suchymi informacjami. Trzeba na własne oczy obejrzeć ogród i rośliny, aby docenić ogromną pracę włożoną w założenie szkółki i jej rozwój. Na początku szkółka zajmowała się uprawą róż. Dzisiaj to świetnie prosperujące gospodarstwo ogrodnicze, oferujące szaroką gamę drzew i krzewów ozdobnych.


Szkółka jest gospodarstwem rodzinnym, przy produkcji roślin przykłada się szczególną uwagę do ich różnorodności, wysokiej jakości i przydatności w zagospodarowywaniu ogrodów w naszym klimacie. Szkółka istnieje na rynku od 1990 r. Przez kolejne lata poszerzała produkcję równocześnie zwiększając powierzchnię upraw. Obecnie szkółka zajmuje 2,7 ha. Na areale tym uprawiane są drzewa i krzewy iglaste oraz liściaste w pojemnikach a także w gruncie. Szkółka oferuje: drzewa i krzewy liściaste, drzewa i krzewy iglaste, drzewa i krzewy iglaste - materiał szczepiony, drzewa i krzewy iglaste i liściaste z gruntu, pnącza, rośliny skalne i byliny mnożone w niewielkich ilościach.


Starosta i Starościna wręczyli bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów Gospodarzowi dożynek - Burmistrzowi Andrychowa - Tomaszowi Żakowi.

Niech tego chleba nigdy i nikomu nie zabraknie w naszej Gminie, Powiecie, Małopolsce i Polsce - powiedział Burmistrz Andrychowa, dziękując, za przekazany dar. Burmistrz podziękował również rolnikom za to, że codziennie na naszym stole gości świeży, pachnący chleb.


Dożynkowy bochenek pokrojono, a gospodarz Gminy podzielił się nim z uczestnikami dożynek - zaczynając od najmłodszych uczestników uroczystości.
Podczas obrzędu dożynkowego nie zabrakło przekazania wieńca dożynkowego dla Burmistrza Andrychowa. Przekazaniu towarzyszyła przyśpiewka śpiewana przez chór z Sułkowic Łęgu - ośpiewanie wieńca.
Wieńce z uroczystości trafią też do Marszałka Województwa Małopolskiego - Marka Sowy, do Gospodarzy Stanicy Hucuł oraz do Starostów Dożynek. Wieńce te uwiły gospodynie z KGW Sułkowice Bolęcina i Sułkowice Łęg.


Wieniec dożynkowy, który trafi do Marszałka Województwa zrobiły gospodynie Koła Gospodyń Wiejskich w Sułkowicach Łęgu - Leokadia Osowska, Fujawa Stanisława, Maria Gancarczyk, Julia Nalborczyk, Danuta Cholewka. Wykonały go ze zboża z całego sołectwa. Wieniec ten gościł juz na tegorocznych dożynkach wojewódzkich.
Dla gospodarza Gminy wieniec od gospodyń ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie z pięknym herbem Andrychowa uwiła Halina Brzazgacz. Wieniec ten wyjedzie do Niemiec - do jednej z parafii, ukazując piękno polskiej tradycji i dbałość o jej zachowanie.Pod wrześniowym jasnym niebem zapachniało świeżym chlebem, najwspanialszym darem lata, najpiękniejszą wonią świata.Na stoisku Gospodyń Wiejskich dożynkowi goście mogli obejrzeć wystawę prac ludowego rękodzieła. Gospodynie częstowały również gości pysznymi plackami! Co jeden to lepszy! Placków było aż 50! Pyszne, swojskie wypieki rozpływały się w ustach! Serniki, placki drożdżowe, placki z jagodami, galaretką, przekładańce - świeżuteńkie i pyszne zdobiły dożynkowe stoły.Na chwilę jednak wróćmy się do korowodu dożynkowego! którego niewątpliwą ozdobą byli jeźdźcy i bryczki ze Stanicy Hucuł. W korowodzie jechały również amazonki z frydrychowickiej Stajni Karino oraz wozy ciągnięte przez piękne konie, ciągnące zwykle ślubny powóz.


W korowodzie nie mogło zabraknąc pocztów sztandarowych szkół i instytucji, strażaków, górników, były delegacje instytucji samorządowych i zaproszeni goście, młodzież szkolna, Starostowie Dożynek, przedstawiciele władz samorządowych i najważniejsze - delegacje wszystkich 10 Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Andrychów, które wraz z sołtysami i mieszkańcami wiosek niosły przepiękne dożynkowe stroiki i wieńce!Korowód ozdobiły również dzieci i młodzież ZSS w Sułkowicach Bolęcinie oraz ZSS w Sułkowicach Łęgu. Młodzież z ZSS w Sułkowicach Bolęcinie prezentowała się szczególnie barwnie w przebraniach najlepszej żniwiarki, siewcy oraz kosiarzy i żniwiarek! Cała trasa korowodu udekorowana była dzięki Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, które przygotowało okolicznościową dekorację.Uczennice i uczniowie ZSS aktywnie włączyli się w dożynkowe święto. Trzeba przyznać, że obie szkoły stanęły na wysokości zadania. Dzieci i młodziez przygotowały spójny - ciekawy program, w którym zawarto kwintesencję tradycyjnego obrzędu dożynkowego.Korowód ubogaciły barwna grupa żniwiarek z pięknie przystrojonymi grabiami, siewca i kosiarze. Przedstawiony program zawierał wiele ludowych piosenek związanych z dożynkami, opowiadał o miłości do ziemi i chleba, a także - żartobliwie podsumował obecny "stan " rolnictwa na wsi, gdzie coraz rzadziej spotyka się zwierzęta hodowlane i drób, a znakiem czasu jest coraz mniejsza liczba uprawianych pól.


Bardzo cieszy, że młodzież tak pięknie przygotowała program artystyczny! Dyrekcji szkół oraz pedagogom, którzy przygotowali program i scenariusz uroczystości należa się brawa! Wielkie brawa należą się oczywiście dzieciom i młodzieży - uczestnikom przedstawienia, którzy nie bacząc na aurę zaprezentowal;i swój program z uśmiechem na twarzy i niespożytą energią.


Dzieci przedstawiły spektakl "Od ziarenka do bochenka " - obrazujący historię powstawania chleba. We współczesnym świecie zatraca się świadomość długiej drogi jaką musi przebyć chleb, zanim z setek ziaren rzuconych do martwej z pozoru ziemi zamieni się w piękny, życiodajny bochen.


Młodzież i dzieci ZSS w Sułkowicach Łęgu zaprezentowała wiersze, piosenki ludowe, ognistego krakowiaka w wykoaniu przedszkolaków! Nie zabrakło ludowych przyśpiewek - "Piekła Baba chleb " "Miała baba koguta ", ale - był też taniec nowoczesny! Razem w przedstawieniu ZSS Sułkowic Łęgu uczestniczyło 57 dzieci! przedstawiając ciekawy, dający do myślenia program o tym jak zmieniła się współczesna wieś, a jak było dawniej. Dzieci zaśpiewały również sztandarową piosenkę Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Andrychów - Andrychowską Polkę

Organizatorzy pięknie dziękują sponsorom, którzy włączyli sie w organizację tegorocznych - Gminnych Dożynek!


Sponsorami tegorocznych dożynek byli:


ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Małopolska Spółdzielnia Handlowa Wizan w Andrychowie
Szkółka Krzewów Ozdobnych - Justyna i Jan Piekiełko
Firma Pawbol - Paweł Łuczak
Hurtownia Tkanin "Zosia" - Zofia Kryska
Hurtownia tkanin Pako Plus - Adam Kryska
Zakład Produkcyjno Handlowy Vela
Firma Ubezpieczeniowa Sordyl - Jolanta i Jan Sordyl
Góral i wspólnicy - Roczyny
Jurex - firma transportowo-handlowa Jerzy Koniarz Targanice
Uprawa Pieczarek - Sułkowice
Hotel&Spa Czarny Groń - Sławomir Rusinek
Stanex - Hurtownia Spożywcza i Stacja Paliw - Stanisław Stuglik
Hotel&SPA Kocierz - Targanice
Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie
Leszek Łysoń - Sklep spożywczy
Ceramika Socha
Usługi Transportowe - Mateusz Pasierbek
Piekarnia - Elżbieta Marczyńska
Gospodrstwo Pasieczne Łysoń Sułkowice
Ekoziem Sordyl
Całodobowa Stacja Paliw - Wit Ziółkowski
Mechanika Samochodowa - Andrzej Borgosz
Urson - Zdzisław Wróbel
Sklep Spożywczo Przemysłowy - Jerzy Adam Cierpiał
Pabor - Paweł Borkowski
KGW Sułkowice Bolęcina, Sułkowice Łęg, Targanice Dolne
OSP Sułkowice Bolęcina, Sułkowice Łęg, Targanice Dolne
Sklep spożywczo przemysłowy - Henryk Panek - Sułkowice
Szkoły, młodzież i wolontariusze
Jan i Barbara Fujawa
Spółdzielnia Mleczarska w WieprzuObejrzeliście już powyżej kilka fotografii - teraz zapraszamy Was na cały fotoreportaż! :)


Tak świętowała Gmina Andrychów. W imieniu wszystkich obecnych - nisko sie kłaniamy i pięknie dziękujemy organizatorom za pyszny poczęstunek, zaproszenie i trud włożony w organizację tego przedsięwzięcia!Szczególni dożynkowi goście otrzymali od Gospodyń i organizatorów Dożynek piękne stroiki!

W przyszłym roku zapraszamy na Dożynki do Rzyk!Jakie były tegoroczne dożynki?


Takie!
Jarosław Skupień

Ten artykuł jest od andrychow.pl
http://www.nowiny.andrychow.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://www.nowiny.andrychow.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=8348

Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 393