andrychow.pl


Nowy system gospodarowania odpadami - spotkanie informacyjne

Artykuły / Sprawy urzędowe
Data: Wtorek , 23 Października 2012 - 08:42


24 października 2012 r. (środa) o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Szewskiej 7 w Andrychowie odbędzie się spotkanie władz samorządowych z mieszkańcami Andrychowa. Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania związane ze zmianą w organizacji gospodarką odpadami. Zgodnie z nowelizacją ustawy - od 1 lipca 2013 r. będzie obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego momentu, jak czytamy na stronie Urzędu Miejskiego - gmina stanie się właścicielem odpadów komunalnych i będzie zobowiązana do zorganizowania ich odbioru, transportu i zagospodarowania. W zamian za świadczenie w/w usług właściciele nieruchomości będą wnosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawkę opłaty, a także termin, częstotliwość i tryb jej uiszczania ustali Rada Miejska w Andrychowie stosowną uchwałą. Z chwilą wprowadzenia nowego systemu, właściciele nieruchomości nie będą już zawierać umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami świadczącymi tego typu usługi. Uczyni to za nich gmina, która wyłoni w drodze przetargu podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Na spotkanie do MDK zaprasza burmistrz Andrychowa Tomasz Żak.Ten artykuł jest od andrychow.pl
http://www.nowiny.andrychow.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://www.nowiny.andrychow.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=6564

Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 393