andrychow.pl


Wynik przetargu Nr 1/ZP/ZGM/08

Artykuły / Przetargi ZGM
Data: Czwartek , 20 Marca 2008 - 13:35


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza wynik przetargu Nr 1/ZP/ZGM/08 na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków - I etap, polegających na wykonaniu ocieplenia ściany przeciwległej do wejść do klatek schodowych płytami styropianowymi wraz z wykonaniem elewacji tej ściany, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ulicy Metalowców 3, Metalowców 4, Włókniarzy 4, Włókniarzy 5, Włókniarzy 7 w Andrychowie. Wynik: Unieważnienie postępowania. Szczegóły w czytaj więcej ...


Andrychów dn. 20.03.2008r

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr 1/ZP/ZGM/08

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
34-120 Andrychów ulica Metalowców 6
tel: (033) 875-31-68
fax: (033) 875-23-91
e-mail: zgm.andrychow@onet.eu

2. Dotyczy:
Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków - I etap, polegających na wykonaniu ocieplenia ściany przeciwległej do wejść do klatek schodowych płytami styropianowymi wraz z wykonaniem elewacji tej ściany, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ulicy Metalowców 3, Metalowców 4, Włókniarzy 4, Włókniarzy 5, Włókniarzy 7 w Andrychowie.

3. Wynik:
Unieważnienie postępowania.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Andrychowie działając zgodnie z art.93 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r Nr 164 poz.1163 z póżn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków - I etap, polegających na wykonaniu ocieplenia ściany przeciwległej do wejść do klatek schodowych płytami styropianowymi wraz z wykonaniem elewacji tej ściany, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ulicy Metalowców 3, Metalowców 4, Włókniarzy 4, Włókniarzy 5, Włókniarzy 7 w Andrychowie" zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 ustawy j/w.

4. Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego na mocy art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający był zmuszony unieważnić przedmiotowe postępowanie.

Dyrektor
mgr Maria DybałTen artykuł jest od andrychow.pl
http://www.nowiny.andrychow.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://www.nowiny.andrychow.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3759

Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 393