andrychow.pl


Wynik przetargu Nr 5/ZP/ZGM/07

Artykuły / Przetargi ZGM
Data: Czwartek , 26 Lipca 2007 - 10:28


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza wyniku przetargu Nr 5/ZP/ZGM/07 na wykonanie usługi polegającej na zakupie, dostawie i montażu 41 szt. drzwi wejściowych do klatek schodowych wykonanych z aluminium oraz demontażu drzwi starych w 15 budynkach mieszkalnych w Andrychowie, administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Andrychowie

Andrychów dn. 26.07.2007 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr 5/ZP/ZGM/07

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
34-120 Andrychów ulica Metalowców 6
tel: (033) 875-31-68
fax: (033) 875-23-91
e-mail: zgm.andrychow@neostrada.pl

2. Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na zakupie, dostawie i montażu 41 szt. drzwi wejściowych do klatek schodowych wykonanych z aluminium oraz demontażu drzwi starych w 15 budynkach mieszkalnych w Andrychowie, administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Andrychowie:

3. Wynik przetargu:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Andrychowie działając zgodnie z art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na zakupie, dostawie i montażu 41 szt. drzwi wejściowych do klatek schodowych wykonanych z aluminium oraz demontażu drzwi starych w 15 budynkach mieszkalnych w Andrychowie, administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Andrychowie:
złożono następujące oferty:

Nr ofertyNazwa Wykonawcy, siedziba, adres firmyLiczba punktów
przyznana ofercie
kryterium cena - 100%
1P.P.H.U. "TOMBART" Bartosz Mikołajek,
34-120 Andrychów ul. Krakowska 29
303,28 pkt.
2Firma Usługowa "LIDER PLUS" M. Szarawara, A. Szarawara,
31-839 Kraków, oś. Kazimierzowskie 7/273
343,88 pkt.
3Firma P.H.U. "WRÓBEL" Oriana Wróbel,
32-600 Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 11A
400,00 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

Firma P.H.U. "WRÓBEL" Oriana Wróbel
32-600 Oświęcim ul. Dąbrowskiego 11A
za cenę: 127 962,37 zł. /brutto/

4. Uzasadnienie wyboru:

W/w oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg. kryteriów oceny ofert podanych w SIWZ.

5. Uwagi.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców. Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej z ofert. Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Dyrektor
mgr Maria Dybał
Ten artykuł jest od andrychow.pl
http://www.nowiny.andrychow.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://www.nowiny.andrychow.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3513

Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 393