Środa , 21 Marca 2018 - 03:52 
Szukaj  
Reklama
Katalog Firm
 · Losowa Firma :
Centrum Kosmetyki estetycznej, pielęgnacyjnej i laserowej - Bogusława Breczko · Zobacz więcej informacji o tej firmie w Katalogu Firm
Katalog Firm
Ostatnio do Katalogu Firm dołączyły Firmy :

Widpol S.C. Toczenie CNC, frezowanie CNC, wiercenie, gwintowanie·Zobacz opis tej Firmy
Dom Weselny Zielona Skarpa - Powiat Wadowicki, Andrychów, Sułkowice·Zobacz opis tej Firmy
FOLMAR - Marek Chrapkiewicz - Producent Opakowań Foliowych·Zobacz opis tej Firmy
DRUKPOL - Centrum Obsługi Biurowej·Zobacz opis tej Firmy
Szkółka Krzewów Ozdobnych - Justyna i Jan Piekiełko·Zobacz opis tej Firmy
Zobaczcie

Stowarzyszenie
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w Andrychowie

Krótkofalarski
Klub Łączności
Delta SP9KUP

Licznik
Dzisiaj:132
Miesiąc:19819
Ten rok:71394
Ogólnie:5215290

Od dnia 01.05.2002
11. listopada 2012 r. - nadanie tytułów dla ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego i ZDZ Katowice
(Data publikacji 12-Lis-2012, Odsłon: 12198) Strona gotowa do druku

11. listopada 2012 r.

Nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Andrychów" dla ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego

Nadanie medalu "Zasłużony dla Gminy Andrychów" dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Treść poniższego materiału opracowano na podstawie informacji nadesłanych z Biura Rady Miejskiej

Nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Andrychów" dla ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego

Ksiądz prałat Andrzej Waksmański urodził się w Trybszu na polskim Spiszu 1 grudnia 1941r. Przeżył piękne dzieciństwo w rodzinie bardzo religijnej. Nic więc dziwnego, że rodzice wymodlili, aby jeden z trzech synów został księdzem. Bóg wybrał go z trójki: Franciszka, Andrzeja i Józefa. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu w 1958 roku i wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. W tym roku miał szczęście uczestniczyć w święceniach biskupich Ks. Prof. Karola Wojtyły. Po przebyciu 6–letnich studiów teologicznych został wyświęcony na kapłana w Katedrze Wawelskiej w dniu 21 czerwca 1964 r.

Kościół katolicki poprzez biskupa posłał go do pracy duszpasterskiej, jako wikariusza w następujących parafiach: Maków Podhalański 1964-1967, Raba Wyżna 1967r., Bielsko- Biała 1967-1969, Mszana Dolna 1969-1972, Trzebinia Siersza 1972-1976.

W 1976r. został posłany do organizowania nowej parafii w Andrychowie na Osiedlu i budowy kościoła. Dzięki wspaniałym parafianom i ludności Andrychowa powstał kościół w bardzo szybkim tempie i pozostałe budynki gospodarcze. Kościół na Osiedlu andrychowskim jest ważnym elementem architektonicznym miasta i centralnym punktem umacniania w wierze dla tamtejszej ludności i będzie dla następnych pokoleń Andrychowian. Został wyróżniony jako „Wotum Archidiecezji Krakowskiej za ocalenia Jana Pawła II”, a dzisiaj cieszy się relikwiami błogosławionego Papieża Jana Pawła II.

Jego duszpasterzowanie w Andrychowie było dla niego ogromną radością i był świadomy, że dzieje się wielka historia dla tego pięknego miasta.

W 1991r. ks. Kard. Franciszek Macharski powierzył mu duszpasterzowanie w Jego rodzinnej parafii Św. Szczepana w Krakowie. Pełnił obowiązki proboszcza tej parafii 21 lat do 2012r. Aktualnie pomaga w duszpasterstwie, jako kapłan emeryt.

Ks. Andrzej Waksmański z wielkim zaangażowaniem i heroizmem przez lata wypełniał trudną misję powierzoną mu przez ks. Kard. Franciszka Macharskiego. Była ona pokłosiem wizytacji duszpasterskiej parafii św. Macieja dokonanej jeszcze przez ks. Kard. Karola Wojtyłę w 1976 roku, podczas której zapadła decyzja o budowie kościoła na Osiedlu i utworzenia tam nowej parafii. Konsekwentna realizacja planu połączona z opracowaną przez ks. Waksmańskiego specyficzną strategią w celu zdobycia zezwolenia na budowę świątyni sprawiły, że działania te poparło 34 tysiące mieszkańców Andrychowa i okolic, składając podpisy pod petycją do władz wojewódzkich
i centralnych. Ks. Andrzej Waksmański był prawdziwym ojcem całego przedsięwzięcia, w którym uczestniczył często nie jako kapłan, ale jako obywatel Andrychowa. Otwartość, konsekwencja w działaniu, talenty organizacyjne i negocjacyjne oraz wiara w powodzenie podejmowanych wyzwań sprawiły, że mimo rozlicznych trudności budowa kościoła ani razu nie została zatrzymana. Co roku realizowano kolejny etap prac.

W 1985 roku dokonano poświęcenia świątyni. We wspomnieniach, ks. Andrzej Waksmański podkreślał wielokrotnie ogromną ofiarność parafian, których wspólne dzieło połączyło duchowo z duszpasterzami. Tak oto dzięki wysiłkom mieszkańców i księży, ich determinacji i wytężonej pracy powstała na Osiedlu nowa wspólnota- Parafia p.w. św. Stanisława B.M, która odtąd kształtuje religijną świadomość kolejnych pokoleń mieszkańców tej części Andrychowa. 30 maja  br. Parafia obchodziła uroczysty jubileusz trzydziestolecia istnienia, zaś latem tego roku jej twórca, ks. Andrzej Waksmański przeszedł na emeryturę. W dowód uznania dla duchowej i materialnej spuścizny, którą stworzył, a która trwa i wciąż wydaje nowe owoce, Rada Miejska w Andrychowie postanowiła uhonorować ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego tytułem Honorowego Obywatela Andrychowa.

 


 

Nadanie medalu "Zasłużony dla Gminy Andrychów" dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach działa od ponad 85. lat. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę, koncentrując działalność na obszarze województwa śląskiego oraz w wybranych powiatach województwa małopolskiego, opolskiego i łódzkiego i świadczy usługi na rzecz wszystkich dziedzin gospodarki. W strukturze Zakładu funkcjonuje ponad 100 jednostek organizacyjnych – ośrodków kształcenia zawodowego oraz szkół na wszystkich poziomach edukacji ponadpodstawowej, w których kształci się rocznie ok. 36-40 tys. osób. Zakład jest także założycielem szkoły wyższej – Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, która kształci aktualnie ponad 2700 studentów na poziomie licencjackim i magisterskim.

Kształcenie kursowe realizowane jest przez 30 ośrodków kształcenia zawodowego oraz placówki specjalistyczne – Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich, 2 Krajowe Centra Szkolenia Spawaczy oraz Akademię Lokalną CISCO. Oferta obejmuje kursy w 300 zawodach i specjalnościach, m.in. z zakresu administracji, finansów, informatyki (w tym ECDL Advanced), ekonomii, energetyki, gastronomii, handlu, pedagogiki i metodyki nauczania, budownictwa, spawalnictwa, transportu, turystyki, usług i rzemiosła i in.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych powierza się wyłącznie wysoko wykwalifikowanej kadrze, rekrutującej się z kadry dydaktycznej wyższych uczelni, instytutów naukowo – badawczych i szkół oraz spośród praktyków zatrudnionych w bankach, przedsiębiorstwach produkcyjnych
i usługowych różnych dziedzin gospodarki. Kadra dydaktyczna zidentyfikowana w elektronicznym Banku Wykładowców liczy aktualnie ponad 2000 osób.

Szczególnym kierunkiem działania Zakładu jest współpraca z urzędami pracy w zakresie rekwalifikacji osób poszukujących pracy lub zagrożonych jej utratą. Od początku okresu transformacji ustrojowej i pojawienia się społecznego zjawiska bezrobocia, ośrodki Zakładu przeszkoliły ponad 120 000 osób, przyczyniając się w istotny sposób do złagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Większość absolwentów podjęła, w różnych okresach po zakończeniu szkolenia, trwałe zatrudnienie. W kształceniu osób bezrobotnych wdrożono nowe formy dydaktyczne, m.in. Firmy Symulacyjne do kształcenia specjalistów menedżersko-administracyjnych i finansowych, powołane przez Zakład jako pierwszy w kraju, a także poligony budowlane, treningi komunikacji i współpracy. Organizowano giełdy umiejętności z udziałem potencjalnych pracodawców.

Od 1993 r. w ZDZ Katowice działają Biura Pośrednictwa Pracy „Profesja”, oferujące pomoc w podjęciu decyzji o wyborze lub zmianie zawodu, poszerzeniu kwalifikacji, świadczące kompleksowe usługi z zakresu doradztwa zawodowego, biznesowego, psychologicznego oraz pośrednictwa pracy.

Kształcenie systemem szkolnym realizowane jest w 69. szkołach. Kształcenie zawodowe prowadzone jest w ponad 30 kierunkach, począwszy od zawodów usługowych np. fryzjerstwo, gastronomia, kosmetyka przez zawody techniczne np.informatyka, drogownictwo, budownictwo, logistyka, po zawody medyczne: ratownik medyczny, dietetyk, opiekun medyczny. Ciekawą ofertę stanowią tzw. szkoły „mundurowe” – klasy liceum ogólnokształcącego z poszerzonym programem proobronnościowym, językowym i wychowania patriotycznego. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach podejmuje istotny społecznie problem przygotowania do pracy zawodowej młodzież zaniedbaną pedagogicznie. W gimnazjach dla dorosłych wspólnie z Ochotniczymi Hufcami Pracy kształci się uczniów i przygotowuje ich do podjęcia pierwszej pracy zawodowej.

Przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach działają komisje egzaminacyjne: Oddziałowa Komisja Spawalnicza oraz Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Urząd Regulacji Energetyki sprawdzająca kwalifikacje w zakresie eksploatacji lub dozoru sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub energetycznych. Przy szkołach istnieją Państwowe Komisje Egzaminacyjne w zawodach: murarz, fryzjer, kucharz małej gastronomii.

Istotny wpływ Zakładu na poziom wykształcenia społeczeństwa i poziom kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji zlokalizowanych na jego terenie działania wynika nie tylko z wszechstronności oferty edukacyjnej, sieci placówek czy ilości osób zdobywających w nich kwalifikacje zawodowe. Ten wpływ jest spotęgowany wieloletnimi działaniami nakierowanymi na stały rozwój i podnoszenie jakości kształcenia. W 2000 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, jako pierwsza w Polsce firma oświaty zawodowej, uzyskał Certyfikat Jakości ISO w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego w systemie kursowym, następnie – w 2003 r. - rozszerzony o kształcenie w systemie szkolnym. W 2010 r. auditorzy TÜV Polska Sp. z o.o. potwierdzili zgodność Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w Zakładzie z wymogami Normy ISO 9001:2000. Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez Zakład usług edukacyjnych jest także akredytacja w zakresie kształcenia ustawicznego, przyznana przez Kuratorów Oświaty w Katowicach, Krakowie, Opolu i Łodzi wszystkim ośrodkom kształcenia zawodowego ZDZ.

ZDZ Katowice w szerokim zakresie uczestniczy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Działalność w tym zakresie zapoczątkowała realizacja w 1994 r. Programu Rozwoju „STRUDER” Komisji Wspólnoty Europejskiej. Doświadczenia te umożliwiły wkolejnych latach aktywne uczestnictwo w korzystaniu ze środków pochodzących z funduszy przedakcesyjnych PHARE, a po wejściu Polski do UE z Funduszy Strukturalnych. W pierwszym okresie programowania iwdrażania funduszu w Polsce (lata 2004 – 2006), samodzielnie, bądź wpartnerstwie Zakład zrealizował łącznie 14 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejny okres programowania (lata 2007 – 2013) to blisko 50 kolejnych przedsięwzięć edukacyjnych. Równocześnie w zakresie kształcenia szkolnego Zakład realizuje projekty umożliwiające uczniom udział w spotkaniach międzynarodowych, odbycie zagranicznych praktyk zawodowych wprzedsiębiorstwach unijnych oraz poszerzenie wiedzy o tematyce europejskiej.

Wysoką jakość realizowanych przez nas projektów potwierdzają m.in. wyróżnienie wzorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego "Konkursie Dobrych Praktyk EFS 2009" czy też Certyfikat Banku Dobrych Praktyk przyznany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. W sumie ZDZ Katowice do chwili obecnej zrealizował ponad 130 projektów, których skorzystało około 55 tysięcy osób.

Kierownictwo Zakładu Doskonalenia Zawodowego kładzie duży nacisk na działalność inwestycyjną związaną z rozwojem własnej bazy szkoleniowej. Celem takiej polityki jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności dydaktycznej, spełnienia norm jakościowych w zakresie funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki. Na potrzeby organizacji kształcenia w ZDZ Katowice przeznaczonych jest blisko 140 sal wykładowych oraz ponad 120 pracowni specjalistycznych, w tym: pracownie komputerowe, kosmetyczne, fryzjerskie, technologii żywienia, masażu i ratownictwa medycznego, pracownie z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych i szkolenia motorowego, poligony budowlane, poligon obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz pracownia montażu instalacji solarnych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Na terenie Gminy Andrychów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach rozwija działalność edukacyjną od 1975 r. Początkowo prowadził praktyczną naukę zawodu młodocianych w Warsztacie Szkoleniowym w Andrychowie, w trakcie której uczniowie pod kierunkiem instruktorów, a później przy udziale robotników wykonywali produkcję i usługi na potrzeby gospodarki. Aktualnie w Andrychowie działają: Ośrodek Kształcenia Zawodowego oraz Zespół Szkół im. Armii Krajowej, w skład którego wchodzą szkoły w Andrychowie i w Wadowicach.
W kursach organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Andrychowie uczestniczy rocznie ok. 900 osób, kształcących się w kilkudziesięciu zawodach i specjalnościach. W ofercie Ośrodka znajdują się kursy przyuczające do zawodu, doskonalące w zawodzie, przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych, kwalifikacyjne oraz inne – zgodnie z potrzebami klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Najpopularniejsze kierunki kształcenia, to: kursy dla kandydatów na kierowców, kursy budowlane, pedagogiczne, bhp, informatyczne, kursy z zakresu handlu, usług i rzemiosła, obsługi urządzeń transportu bliskiego, a także kursy przygotowujące do poruszania się na rynku pracy i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Oferta szkoleniowa jest stale dostosowywana do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. W ramach aktywnej współpracy realizowanej z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz instytucjami pomocy społecznej w zakresie rekwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, corocznie organizowane są kursy dla ponad 200 osób. Od roku 2001 w ośrodku w Andrychowie kursy ukończyło ponad 2100 osób bezrobotnych.

Siedziba ośrodka od 1978 r. mieści się we własnym budynku, zlokalizowanym przy ul. Rynek 12. Jej powierzchnia liczy blisko 1100m2 i obejmuje nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne oraz pracownie specjalistyczne. Ośrodek posiada poligon budowlany, na którym metodą symulacyjną zdobywają umiejętności zawodowe przyszli murarze, tynkarze, zbrojarze, betoniarze, technolodzy robót wykończeniowych itp.

W Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie kształci się ogółem 322 uczniów i słuchaczy w następujących szkołach:
Zasadniczej Szkole Zawodowej w Andrychowie, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Andrychowie, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Andrychowie, Niepublicznym Technikum w Andrychowie, Niepublicznym Medycznym Studium Zawodowym w Andrychowie, Niepublicznym Technikum w Wadowicach, Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych w Wadowicach oraz w Niepublicznej Szkole Policealnej w Wadowicach.

Uczniowie i słuchacze szkół Zakładu osiągają bardzo dobre wyniki nauczania, czego potwierdzeniem są wyniki egzaminów zewnętrznych, wysokie lokaty w konkursach oraz liczne nagrody i wyróżnienia.

ZS w Andrychowie posiada m.in. tytuł „Szkoły Odkrywcy Talentów”, nadany w 2011 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz tytuł „Lidera kształcenia w zakresie fryzjerstwa za rok 2011”, nadany przez Starostę Powiatu Wadowickiego. Wśród uczniów ZS są stypendyści Prezesa Rady Ministrów: w 2010 r. Izabela Marusarz z II klasy Niepublicznego Technikum w Wadowicach o kierunku technik usług fryzjerskich oraz Piotr Gibas – uczeń III klasy Niepublicznego Technikum w Andrychowie o kierunku technik hotelarstwa, w 2011 r. – Magdalena Stanaszek z II klasy Technikum Usług Fryzjerskich w Wadowicach oraz – powtórnie - Piotr Gibas z Technikum Hotelarskiego, a także Mistrz Polski Juniorów we Fryzjerstwie Damskim – Przemysław Kania – uczeń Technikum Uzupełniającego, wielokrotny zwycięzca licznych turniejów i konkursów fryzjerskich. Sukcesem na skalę kraju jest zdobycie przez uczniów Zespołu Szkół w Andrychowie ośmiu medali podczas XX Otwartych Mistrzostw Polski we Fryzjerstwie, które odbyły się w Poznaniu w dniach 16-19.03.2012 r.

Młodzież ZS w Andrychowie odnosi również liczne sukcesy w zawodach sportowych, m.in. I miejsce w Finale Licealiady 2006/2007 Powiatu Wadowickiego w piłce ręcznej chłopców, I miejsce w Amatorskim Turnieju Siatkówki w Andrychowie w 2010 r., III miejsce w Zawodach Miejsko-Gminnych w Piłce Siatkowej Chłopców w 2010 r., II miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Koszykowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych w 2011 r., I miejsce w Wiosennym Turnieju Piłki Siatkowej w Żywcu w 2011 r.

ZS w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach od dwóch lat skutecznie realizuje projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Szkoła w dobrym stylu” oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego”, które pozwoliły m.in. powiększyć bazę szkolną, wprowadzić nowe kierunki kształcenia i unowocześnić proces dydaktyczny.

Zespół Szkół im AK w Andrychowie, ZDZ Katowice organizuje liczne konkursy o charakterze zawodowym i ogólnorozwojowym o zasięgu lokalnym , regionalnym , a nawet ogólnopolskim:

- OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ FRYZJRRSKO – KOSMETYCZNY ( od 4 lat )
- Międzyszkolny Turniej Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
- Turniej Hotelarski,
- Turniej Literacko-Plastyczny „BOHATEROM ARMII KRAJOWEJ”
- Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych

 • Organizuje wyjazdy młodzieży na Zielone szkoły.

Młodzież odwiedziła: Półwysep GARGANO we Włoszech, Wyspę TASSOS w Grecji, RICCIONE we Włoszech, CALLEĘ i BARCELONĘ w Hiszpanii, współpracuje z zagranicą, wymiana młodzieży, praktyki zagraniczne: TURCJA - Antalia, CZECHY – Hotelova Akademia - Namestów, Sredni Odborna Skola – Rudnice, NIEMCY – Karsten Lipferd - Berlin, Meklemburgia – Jugendherbergen, SŁOWACJA – Sredni Skola – Havirov, WŁOCHY- Buksa Travel – Rimini, BUŁGARIA,

W szkole realizuje się program w ramach programu europejskiego "Młodzież" do projektu "Działaj Skutecznie. Młodzieżowa Akademia Lokalnych Liderów". Szkoła dba o rozwój patriotyzmu wśród młodzieży szkolnej , stale współpracuje ze Związkiem Żołnierzy AK, organizując spotkania z Żołnierzami AK, przeprowadzając konkursy o zasięgu Małopolski Zachodniej, wydając tomik poezji o AK Pani Anny Karpierz.

Z inicjatywy Dyrektor Szkoły Zofii Wanat w roku 2006 przyjęła imię „Armii Krajowej”, udział w konkursach w woj. Malopolskim.

Podczas odczytywania uzasadnienia przytoczono szereg tytułów zdobytych przez uczniów.

W dowód uznania dorobku Zakładu w obszarze edukacji młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego dorosłych, w 1976 r. Minister Edukacji Narodowej nadał Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 • W uznaniu zasług dla rzemiosła w 2001 r. Zakład został odznaczony Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego.
 • W uznaniu roli i wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy regionu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach otrzymał odznaczenia:
  • Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego – 1976 r.,
  • Zasłużonemu w rozwoju woj. bielskiego – 1984 r.
  • Zasłużonemu w rozwoju woj. częstochowskiego – 1989 r., oraz
  • Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego – 2003 r. i 2006 r.

Wyróżnienia i inne zasługi:

Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach usług edukacyjnych są liczne nagrody, certyfikaty i wyróżnienia, w tym:.

 • Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii instytucji wspierających rozwój gospodarki rynkowej i edukujących na potrzeby firm, nadany przez władze wojewódzkie i środowiska gospodarcze regionu,
 • wyróżnienie w III Edycji Konkursu Śląskiej Nagrody Jakości,
 • Nagroda Specjalna „Firma z Jakością” przyznana przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej
  i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,
 • Certyfikat LIDER RYNKU 2008 - najlepsza w Polsce firma w zakresie edukacji zawodowej iprzeciwdziałania bezrobociu,
 • Certyfikat Microsoft License Management (nadany już sześciokrotnie),
 • Tytuł „Lider instytucji otoczenia biznesu w woj. śląskim”, przyznany przez Prezydium Regionalnej Izby Gospodarczej w uznaniu za szerzenie i rozwój przedsiębiorczości, wysoką jakość świadczonych usług dla przedsiębiorców oraz dostosowanie swojej oferty do potrzeb rynkowych,
 • Certyfikat „Dobra Marka 2010” w kategorii „Usługi Edukacyjne” przyznany przez Redakcję „Forum Biznesu” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”,
 • Tytuł „Hermes Biznesu” oraz nagroda główna w konkursie „Tyski Lider Przedsiębiorczości”
  w kategorii PRODUKT, przyznana przez Prezydenta Miasta Tychy oraz Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach za kompleksowy program szkoleniowy.

Uzasadnienie wniosku:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jest instytucją, która na trwałe zapisała się w polskim systemie oświaty zawodowej. Od ponad 85 lat wpływa na jego kształt, kreując ofertę kształcenia, zgodnie z potrzebami zmieniającej się gospodarki i rynku pracy. Dzięki staraniom ZDZ w Katowicach 2180000 osób zdobyło kwalifikacje zawodowe na kursach, tworząc dziś potencjał kadrowy wielu przedsiębiorstw. Szkoły Zakładu wykształciły ponad 23000 absolwentów gotowych do podjęcia pracy zawodowej w zawodach poszukiwanych na rynku pracy oraz do podjęcia dalszej nauki na wyższych uczelniach. Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, której Zakład jest Założycielem, ukończyło 14400 absolwentów.

Blisko 40-letnia działalność ZDZ Katowice na terenie Gminy Andrychów stanowi istotny wkład w podniesienie potencjału edukacyjnego tego regionu.

[Powrót do działu Historia miasta | Powrót do spisu działów ]

PostNuke Powered Site, GNU/GPL Licence, Administracja : wins@andrychow.pl , Telefon 502 740628
Wszystkie loga, znaki handlowe, treść, fotografie oraz skrypty i moduły na tej stronie należą do ich właścicieli.
Regulamin świadczenia usług :: Polityka prywatności :: Redakcja Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiadamy
Polityka strony dotycząca cookies
Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityką strony dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.