Niedziela , 20 Maja 2018 - 19:33 
Szukaj  
Reklama
Katalog Firm
 · Losowa Firma :
Wins Systemy Komputerowe · Zobacz więcej informacji o tej firmie w Katalogu Firm
Katalog Firm
Ostatnio do Katalogu Firm dołączyły Firmy :

Widpol S.C. Toczenie CNC, frezowanie CNC, wiercenie, gwintowanie·Zobacz opis tej Firmy
Dom Weselny Zielona Skarpa - Powiat Wadowicki, Andrychów, Sułkowice·Zobacz opis tej Firmy
FOLMAR - Marek Chrapkiewicz - Producent Opakowań Foliowych·Zobacz opis tej Firmy
DRUKPOL - Centrum Obsługi Biurowej·Zobacz opis tej Firmy
Szkółka Krzewów Ozdobnych - Justyna i Jan Piekiełko·Zobacz opis tej Firmy
Zobaczcie

Stowarzyszenie
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w Andrychowie

Krótkofalarski
Klub Łączności
Delta SP9KUP

Licznik
Dzisiaj:898
Miesiąc:19793
Ten rok:129363
Ogólnie:5273259

Od dnia 01.05.2002
85-lecia powstania ZDZ Katowice, 5. rocznica nadania szkole ZS ZDZ w Andrychowie imienia AK
(Data publikacji 17-Cze-2011, Odsłon: 17913) Strona gotowa do druku

Jubileusz 85-lecia powstania ZDZ Katowice

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to najstarsza firma oświaty zawodowej na Śląsku z 80-letnią historią. Główny obszar działania skupia sie na województwie śląskim, ale jego placówki są również w niektórych powiatach i gminach województw: małopolskiego, łódzkiego i opolskiego. Jedna z licznych placówek Zespołu Szkół znajduje się także w Andrychowie.

To właśnie w Andrychowie, w Miejskim Domu Kultury obchodzono 85-lecie powstania ZDZ w Katowicach. Była to też okazja do świętowania 5 rocznicy nadania szkole imienia Armii Krajowej

Na zgromadzonych gości - w hallu MDK czekała wystawa przezentująca szkołę, ale o tym - powiemy pod koniec niniejszego fotoreportażu

W imieniu całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół im Armii Krajowej w Andrychowie, ZDZ Katowice  gości spotkania jubileuszowego - osiemdziesiątej piątej  rocznicy powstania Zakładu Doskonalenia Zawodowego Katowice oraz 5 rocznicy nadania szkole imienia  Armii Krajowej powitała Dyrektor Szkoły Zofia Wanat.

Spotkanie rozpoczęła Karina Opyrchał, uczennica Technikum Usług Fryzjerskich w Wadowicach,  laureatka I  Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Żołnierskiej w Kielcach, prezentując piosenkę "Biały krzyż”.

Dzień obchodów jubileuszu był również ustanowionym przez Wojewodę Małopolskiego „DNIEM UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE", którego celem było propagowanie wśród mieszkańców regionu korzyści wynikających z rozwoju osobistego i zawodowego. Hasło edycji roku 2011 brzmiało : „Uczenie się łączy pokolenia".

W ten dzień doskonale wpisuje się Zakład Doskonalenia Zawodowego, który daje możliwości podjęcia nauki, realizacji swoich zainteresowań oraz pasji, na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i szerokim wymiarze kursów, organizowanych dla dorosłych i młodzieży, również ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania szkoły i  ośrodka kształcenia i działania pozaszkolnego, który uzupełnia ofertę kształcenia proponowaną uczniom ZDZ.

Wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się : Zarząd  Powiatu Wadowickiego na czele z V-ce  Starostą Martą Królik, władze samorządowe Gminy Andrychów z Burmistrzem Tomaszem Żakiem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Andrychowie Romanem Babskim, Związek Żołnierzy Armii Krajowej z Panią Helena Wesołowską,  Przedstawiciel Nadzoru Pedagogicznego w osobie P. Honoraty Nowak- Kolec, Delegatura KO w  Wadowicach, Przedstawiciele Służb Mundurowych z  Komendantem Waldemarem Kreżelem oraz  Mieczysławem Jeweczko - Dowódcą 73 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Oświęcimiu,

Zaproszenie na udział w uroczystości otrzymali również przedstawicieli zakładów pracy i instytucji współpracujących z Zakładem Doskonalenia Zawodowego : Ireneusz Harbuz - dyrektor NAH Producent Główek Fryzjerskich - Gliwice, Marek Wrona - Dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach, Kazimierz Góralczyk - prezes Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, Henryk Wesolowski- Prezes Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie, wraz z Zarządem Cechu w Andrychowie, Krystyna Olesińska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Cecylia Wojtyła - Kierownik MOPS w Wadowicach, Krystyna Rajs - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Andrychowie, Marta Szrobarczyk - Dyrektor Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie, Zbigniew Matejko - Dyrektor CKIW w Andrychowie, Krzysztof Stuglik - Dyrektor ZGK w Andrychowie, Jolanta Zacny - Dyrektor OHP w Wadowicach, Małgorzata Matusiak  - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Andrychowie, Józef Brzazgacz -  Prezes Firmy Produkcyjno - Handlowej "Brzazgacz"

Zaproszono również przedstawicieli stowarzyszeń : Jana Zielińskiego - Prezesa Towarzystwa Miłośników Andrychowa, Tadeusza Sumpera - Prezesa Oddziału Zakładowego
PTTK przy AZPB   "Andropol"   S.A., Danutę  Bańską - Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, Elżbietę Szczygieł - Prezes Stowarzyszenia Europejskiego w Oświęcimiu oraz Członków Akcji Katolickiej i Dyrektorów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, nauczycieli - opiekunów laureatów Konkursu "Bohaterom AK"

Dyrektor ZS ZDZ w Andrychowie Zofia Wanat powitała również Gospodarzy  spotkania na czele z Panem Jackiem Kwiatkowskim,  Prezesem Zarządu  ZDZ Katowice, wraz z Zarządem ZDZ Katowice, Kadrą Kierownicza Zakładu, Kierownikami Wydziałów i Dyrektorami szkół ZDZ Katowice.

Na spotkanie zaproszenia otrzymali również przedstawiciele mediów : Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Kronika Beskidzka, Wiadomości Powiatowe, Nowiny Andrychowskie oraz Portale internetowe - w tym nasz - www.andrychow.pl

Szczególnie serdecznie Dyrektor Zofia Wanat powitała nauczycieli, rodziców i uczniów szkoły a także pozostałych - wcześniej nie wymienionych, którzy przybyli na jubileuszową uroczystość.

Jak wspomnieliśmy - dzień był pełen jubileuszy. Już 5 lat minęło od momentu, gdy szkoła otrzymała zaszczytne imię "ARMII KRAJOWEJ" Aby uczcić ten dzień, placówka co roku organizuje konkurs literacko-plastyczny "BOHATEROM ARMII KRAJOWEJ I KATYNIA"

"Kto zna i rozumie przeszłość, ten z korzyścią kształtuje przyszłość . bez ludzkiej pamięci nie istnieje przeszłość" to motto Longina Jana Lechonia, które towarzyszyło  uczestnikom IV edycji konkursu historyczno-plastycznego „Bohaterom Armii Krajowej i Katynia 1940-2011” zorganizowanego przez Zespól Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Andrychowie.

Honorowy patronat nad Konkursem objęli : Marek Polak - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Jacek Jończyk - Starosta Powiatu Wadowickiego, Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa, Jacek Kwiatkowski - Prezes Zarządu ZDZ Katowice, Roman Babski - Przewodniczący Rady Miejskiej, Związek  Żołnierzy Armii Krajowej w Andrychowie
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

Konkurs obejmował trzy obszary tematyczne:

- wywiad z żołnierzem Armii Krajowej
- plakat nawiązujący do historii Armii Krajowej
- plakat nawiązujący do tragedii w Katyniu w roku 1940 i w Smoleńsku w 2010 r.

Uczestnicy konkursu bardzo trafnie odczytali jego motto i swoimi pracami potwierdzili, że myślenie o przyszłości trzeba połączyć z pamięcią o przeszłości. Do dnia 31 maja 2011 wpłynęło ogółem 131 prac, których poziom był wysoki i przysporzył nie lada problemów Komisji Oceniającej, w której skład wchodziły :

mgr Krystyna Pietras - nauczyciel - przewodniczący
mgr Zofia Wanat - Dyrektor Zespołu Szkół w Andrychowie ZDZ Katowice
mgr Aneta Bizoń - nauczyciel historii
mgr Małgorzata Majdak - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych - sekretarz, która przedstawiła wyniki konkursu

Zwycięzcom i laureatom konkursu - wręczono okolicznościowe upominki i dyplomy

A oto wyniki konkursu!

KATEGORIA PLAKAT NAWIĄZUJĄCY DO HISTORII ARMII KRAJOWEJ

LOKATA

IMIĘ I NAZWISKO

SZKOŁA

KLASA

I miejsce

Jarosław Marczak

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

Klasa 3

Ola Gawąd

Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu Mundurowe

Klasa 1

Marcin Grajny

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Andrychowie

Klasa 3

II miejsce

Paulina Gwóźdź

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Andrychowie

Klasa 3

III miejsce

Agnieszka Kierpiec

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Andrychowie

Klasa 3

Wyróżnienie

Nikol Linder

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie

Klasa 5

 

Bartłomiej Popiel

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach

 

 

Jan Kapała

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach

Klasa 6

KATEGORIA PLAKAT NAWIĄZUJĄCY DO TRAGEDII W KATYNIU W ROKU 1940 I W SMOLEŃSKU W 2010R.

W GRUPIE WIEKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA 4,5,6

LOKATA

IMIĘ I NAZWISKO

SZKOŁA

KLASA

I miejsce

Dawid Ścibik

Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach

Klasa 4

II miejsce

Kinga Zaremba

Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu

Klasa 6

III miejsce

Dominik Lach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach

Klasa 6

Paulina Graca

Zespół Szkół w Ponikwi

Klasa 5

Wyróżnienie

Elżbieta Stuglik

Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu

Klasa 6

W GRUPIE WIEKOWEJ GIMNAZJUM

LOKATA

IMIĘ I NAZWISKO

SZKOŁA

KLASA

I miejsce

Agata Gałosz

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Andrychowie

Klasa 1

II miejsce

Nikodem Sienkiewicz

Zespół Szkół w Ponikwi

Klasa 1

III miejsce

Karolina Kulak Magdalena Kulak

Zespół Szkół nr 1 w Choczni

Klasa 2

Kamila Łysoń
Anna Bury
Aleksandra Zborowska
Oskar Chajdaś

Gimnazjum w Sułkowicach-Łęgu

Klasa 3

Wyróżnienie

Arkadiusz Bałys

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Andrychowie

Klasa 2

Patrycja Rusin

Zespół Szkół nr 1 w Choczni

Klasa 3

W GRUPIE WIEKOWEJ SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

LOKATA

IMIĘ I NAZWISKO

SZKOŁA

KLASA

I miejsce

Klaudia Sienkiewicz

Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach
Liceum Policyjne

Klasa 2

 

Barbara Gąsiorek
Joanna Huczek
Klaudia Piskorz

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

 

II miejsce

Daniel Adamus

Zespół Szkół nr 1 im. Prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie Technikum

Klasa 1

 

Florian Konieczny

Zespół Szkół nr 1 im. Prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie Technikum

Klasa 1

III miejsce

Izabela Marusarz

Niepubliczne Technikum Technik Usług Fryzjerskich w Wadowicach ZDZ Katowice

Klasa 2

 

Karolina Niemczyk

Zespół Szkół nr 1 im. Prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie Technikum

Klasa 2

 

Sylwia Bogunia
Agnieszka Wojewodzic

Zespół Szkół nr 1 im. Prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie Technikum

Klasa 1

Wyróżnienie

Aleksandra Kocoń
Paulina Bik

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

 

 

Daria Gawęda

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

Klasa 2

 

Paweł Polak

Zespół Szkół nr 1 im. Prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie Technikum

Klasa 3

 

Anna Bogunia

Zespół Szkół nr 1 im. Prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie Technikum

Klasa 1

KATEGORIA WYWIAD Z ŻOŁNIERZEM ARMII KRAJOWEJ

LOKATA

IMIĘ I NAZWISKO

SZKOŁA

KLASA

I miejsce

Klaudia Kusznierewicz

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

Klasa 2

II miejsce

Paulina Stępień

Zespół Szkół w Żarkach ZDZ w Katowicach

Klasa 2

III miejsce

Klaudia Urbańska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach

Klasa 5

Następnie głos zabrał Jacek Kwiatkowski, Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, przypominając historię ZDZ Katowice i ogromną rolę, jaką ZDZ odegrał w dziedzinie kształcenia zawodowego.

Z okazji Jubileuszu - okolicznościowymi medalami uhonorowano przyjaciół szkoły. W gronie osób, które dostąpiły tego zaszczytnego wyróżnienia znaleźli się :

 • Helena Wesołowska - Prezes Zarządu Związku Żołnierzy AK w Andrychowie
 • Jan Żydek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie
 • Kuratorium Oświaty Delegatura w Wadowicach
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie
 • Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości
 • Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” w Andrychowie
 • Zakład Karny w Wadowicach
 • Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
 • Towarzystwo Miłośników Andrychowa
 • Firma Produkcyjno-Handlowa Józef Brzazgacz
 • Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
 • Parafia św. Macieja w Andrychowie

Po otrzymaniu pamiątkowych medali - wielu gości osobiście podziękowało za ich przyznanie, doceniając jednocześnie fakt bardzo dobrej współpracy z ZS ZDZ w Andrychowie.

Na ręce Dyrektor Zofii Wanat przekazano wiele ciepłych słów, życzeń i listów gratulacyjnych. Wśród składajacych podziękowania znalazł się również Burmistrz Andrychowa - Tomasz Żak - doceniając Listem Gratulacyjnym działania szkoły na terenie Gminy Andrychów

Listy Gratulacyjne złożył również Jarosław Pawelec - Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Andrychowie

Po tej - bardzo miłej uroczystości organizatorzy zaprosili na krótki pokaz fryzur i makijażu przygotowany przez uczniów Technikum Usług Fryzjerskich w Wadowicach oraz słuchaczy Policealnego Studium Technikum Usług Kosmetycznych, realizowanego w ramach środków "Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki",

Trzeba przyznać, że fryzury prezentowane przez modelki - uczennice ZS ZDZ - prezentowały się rewelacyjnie

W gronie prezenterów fryzur i makijażu znalazł się Przemek Kania, słuchacz Uzupełniającego Technikum Usług fryzjerskich w Wadowicach - Mistrz Polski we fryzjerstwie,  który to tytuł zdobył  w tym roku w Poznaniu.  Przemek   uzyskał najwyższą ocenę Jury w kategorii „Fryzura Kreatywna” oraz w kategorii „Fryzura wieczorowa”.

Zobaczyliśmy również Klaudię Cycoń, uczennicę II klasy Technikum Usług Fryzjerskich  która zajęła II miejsce w Polsce  w kategorii fryzjerstwo męskie „Modelowanie włosów długich” oraz Bartka Nguyen-Ngoc, który zdobył w Poznaniu IV miejsce. Nie można nie wspomnieć sukcesów Marysi Kobiałki, Honoraty Kołaczek, Izy Marusarz, Marysi Bębenek, Kasi Gałuszki, Pauliny Kuligowskiej, Eli Ducha - których do konkursu przygotowała Pani Halina Pinkas, nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz Pani Regina Cyper i Barbara Wójcik.

Na zakończenie - dynamiczny taniec!

Na zakończenie uroczystości przed zgromadzonymi gośćmi wystąpił Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów”

Zespół „Andrychów” jest zespołem "łączącym pokolenia" W jego składzie znajdują się dzieci i mlodzież różnych poziomów nauczania, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ich mam, ojców, babć i dziadków.  W jednym zespole znajdują się uczniowie i ich nauczyciele, to prawdziwa, zgrana rodzina. Zespół łączy pokolenia i jednocześnie wpisuje się w obchody osiemdziesiątej piątej  rocznicy powstania ZDZ Katowice. Założycielem Zespołu jest obecna dyrektor szkoły Pani Zofia Wanat, w jego składzie znajdują się również  absolwenci szkoły z rodzinami.  Zespół występował w kraju i poza naszymi granicami - w Niemczech, w Czechach i Słowacji.

Zespół "Andrychów" działa przy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, choreografem jest Pani Urszula Wiśniowska, Kierownikiem Muzycznym Leon Majkut a opiekunem z ramienia Centrum Kultury Grażyna Karcz.

Zespół zaprezentował układ  pt. „NA ANDRYCHOWSKIM RYNKU”

W trakcie imprezy w holu MDK odbył się pokaz kierunków kształcenia kursowego i szkolnego przygotowanego przez uczniów i słuchaczy, hotelarzy, kelnerów, barmanów, kosmetyczek, florystek, budowlańców.

Szkołę i jej osiągnięcia prezentowała również Pani Dyrektor - Zofia Wanat

Organizatorzy chcieli udowodnić, że uczenie się może budzić pozytywne skojarzenia. Udało im się to w 100%! Nauka, to nie tylko szkoła i odrabianie zadań domowych, ale też doskonała forma spędzania wolnego czasu, sposób na zdobywanie wiedzy i rozwijanie pasji wspólnie z najbliższymi. Według badań motywacją do uczenia się prawie połowy kształcących się Małopolan jest pogłębianie swoich zainteresowań i czerpanie z uczenia się przyjemności. Małopolski Dzień Uczenia się przezCałeŻycie ma dać im możliwość sprawdzenia, jak całą rodziną mogą inwestować w swój rozwój.

A jak już mamy tak wspaniałe koktaile - to i redakcja andrychow.pl wznosi tradycyjny toast juz nie za Sto Lat! ZDZ ale tyle, ile tylko zamarzą sobie nauczyciele i Zarząd tej szczególnej placówki!

Materiał opracował : Jarosław Skupień

[Powrót do działu Edukacja | Powrót do spisu działów ]

PostNuke Powered Site, GNU/GPL Licence, Administracja : wins@andrychow.pl , Telefon 502 740628
Wszystkie loga, znaki handlowe, treść, fotografie oraz skrypty i moduły na tej stronie należą do ich właścicieli.
Regulamin świadczenia usług :: Polityka prywatności :: Redakcja Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiadamy
Polityka strony dotycząca cookies
Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityką strony dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.