Niedziela , 20 Maja 2018 - 19:26 
Szukaj  
Reklama
Katalog Firm
 · Losowa Firma :
Gospodarstwo Agroturystyczne Ukrysi · Zobacz więcej informacji o tej firmie w Katalogu Firm
Katalog Firm
Ostatnio do Katalogu Firm dołączyły Firmy :

Widpol S.C. Toczenie CNC, frezowanie CNC, wiercenie, gwintowanie·Zobacz opis tej Firmy
Dom Weselny Zielona Skarpa - Powiat Wadowicki, Andrychów, Sułkowice·Zobacz opis tej Firmy
FOLMAR - Marek Chrapkiewicz - Producent Opakowań Foliowych·Zobacz opis tej Firmy
DRUKPOL - Centrum Obsługi Biurowej·Zobacz opis tej Firmy
Szkółka Krzewów Ozdobnych - Justyna i Jan Piekiełko·Zobacz opis tej Firmy
Zobaczcie

Stowarzyszenie
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w Andrychowie

Krótkofalarski
Klub Łączności
Delta SP9KUP

Licznik
Dzisiaj:896
Miesiąc:19791
Ten rok:129361
Ogólnie:5273257

Od dnia 01.05.2002
Konsekracja Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sułkowicach-Bolęcinie
(Data publikacji 19-Paź-2010, Odsłon: 18056) Strona gotowa do druku
II Festiwal Chleba w Andrychowie
KONSEKRACJA KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA w SUŁKOWICACH-BOLĘCINIE

"A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha." ( Św. Paweł – Ef. 2,19-22 )

Wspólnota Parafialna w Sułkowicach-Bolęcinie zaprasza na UROCZYSTOŚĆ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA w SUŁKOWICACH-BOLĘCINIE której dokona JE Ordynariusz Bielsko-Żywiecki Ksiądz Biskup TADEUSZ RAKOCZY na Mszy Świętej w sobotę 30 października 2010 r. o godz. 11.00

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA

KONSEKRACJA (łac. consecratio ecclesiae, od consecrare - poświęcić, consecratio - poświęcenie) - to uroczyste poświęcenie świątyni przez biskupa, przekazanie jej na własność Bogu.

Ceremonia ta składa się z trzech części. Poprzez pokropienie ścian budynku wodą święconą biskup obejmuje go w posiadanie, by następnie odbyć procesję do wnętrza świątyni. W kolejnej części uświęca wnętrze kościoła, po czym w ostatniej części dokonuje się właściwa konsekracja murów poprzez namaszczenie świętym olejem krzyżma tzw. zacheuszków, które symbolizują : 12 zacheuszków - 12 apostołów (dopuszcza się ich mniejszą ilość - w Kościele w Sułkowicach Bolęcinie są 4 takie zacheuszki).

Namaszcza się również ołtarz, przy którym sprawuje się Eucharystię – bezkrwawe uobecnienie ofiary Chrystusa.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W HISTORII KOŚCIOŁA I PARAFII W SUŁKOWICACH - BOLĘCINIE

Przed 2000 laty ....

Specjalnym miejscem wybranym przez Chrystusa był Wieczernik, gdzie ustanowił Eucharystię i Kapłaństwo. Tam po śmierci Jezusa Apostołowie trwali na modlitwie z Maryją. Tam też dokonało się zesłanie Ducha Świętego.

Obecnie ....

Współczesnym Wieczernikiem, gdzie dokonuje się bezkrwawe uobecnienie ofiary Chrystusa na Krzyżu, gdzie wierni trwają na modlitwie i gdzie działa Duch Święty jest kościół – Świątynia Boża.

Dzięki Opatrzności Bożej taka Świątynia powstała również w małej bolęcińskiej wspólnocie. Stało się to dzięki determinacji Ś.p. Ks. Stanisława Sikory, proboszcza andrychowskiej parafii P.W. Św. Macieja, której częścią była Bolęcina. Przez kilkanaście lat Ks. S. Sikora starał się o pozwolenie na budowę kościoła, które otrzymał dopiero w 1982 r. Do tego czasu Msze Święte w niedzielę i święta odbywały się w niewielkim punkcie katechetycznym, który mimo stopniowej rozbudowy nie mieścił wszystkich osób pragnących uczestniczyć w sprawowanej Eucharystii.

Do budowy nowej świątyni Kuria Krakowska oddelegowała Księdza Kazimierza KULPĘ, który przy współudziale i zaangażowaniu całej społeczności prowadził prace budowlane w latach 1983-1989.

  • 25 września 1983 r. odbyła się uroczystość poświęcenia Krzyża i placu pod budowę kościoła
  • 22 czerwca 1984 r. wmurowano kamień węgielny

W międzyczasie prowadzono również budowę plebanii, położono dach na kościele, a na wieży zainstalowano 3 dzwony o imionach :

  • Św. Jan Chrzciciel,
  • Najświętsza Maria Panna,
  • Jan Paweł II

Dzięki zapałowi Ks. Kazimierza Kulpy i ofiarności mieszkańców, którzy zjednoczyli swe serca wokół budowy świątyni - zakończono budowę.

24 czerwca 1989 r. kościół został poświęcony i erygowana została Parafia P.W. Św. Jana Chrzciciela w Sułkowicach Bolęcinie. Rozpoczął się piękny religijny rozdział nowej wspólnoty.

Pierwszym proboszczem został Ksiądz Jerzy LEŚKO, który swą posługę sprawował do 1992 r. W tym czasie kontynuował prace poprzednika nad wykańczaniem elewacji oraz upiększaniem wnętrza świątyni. Wykonano wtedy rzeźbę Patrona Parafii Św. Jana Chrzciciela do ołtarza głównego, glorię wokół tabernakulum, stacje Drogi Krzyżowej, nowe żyrandole, a także posadzkę w kościele. Uporządkowano również teren wokół kościoła oraz zakupiono działkę pod przyszły cmentarz parafialny.

Dalsze prace prowadził już jego następca Ksiądz Edward KOBIESA proboszcz wspólnoty w latach 1992-2007. Powstało wówczas nowe ogrodzenie wokół kościoła wraz z bramą wjazdową, posadzono drzewka i krzewy, wybudowano parkingi i drogi dojazdowe. We wnętrzu kościoła przeprowadzono remont bocznego pomieszczenia naprzeciwko zakrystii oraz remont chóru. Zakupiono też nowe niewielkie organy oraz dwa konfesjonały, w prezbiterium wykonano marmurową posadzkę. Zamontowano również elektryczne napromienniki dla ogrzewania kościoła zimą. Dzięki pomocy Rodaków mieszkających w Holandii udało się sprowadzić ławki, które znacznie ubogaciły jego wystrój wewnętrzny.

W 2007 r. proboszczem parafii zostaje Ksiądz Krzysztof SZOPA. Dzięki Jego staraniom w krótkim czasie przeprowadzono intensywne prace remontowe. Wnętrze świątyni uległo całkowitemu przeobrażeniu i nabrało dostojnego wyglądu. Poza pomalowaniem ścian wykonano również ołtarze boczne, do których zamówiono dwa nowe obrazy w stylowych ramach : Jezusa Miłosiernego oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W prezbiterium odnowiono rzeźbę Św. Jana Chrzciciela. Odrestaurowano także stacje Drogi Krzyżowej, a z niszy bocznej rzeźbę Św. Barbary. Kościół wzbogacił się ponadto o figurę Św. Floriana. W oknach prezbiterium umieszczono przepiękne witraże, a w miejsce drewnianego ołtarza powstał nowy, marmurowy oraz marmurowa ambonka i chrzcielnica. Dolną część bocznych filarów oraz przedsionek kościoła także obłożono marmurem. Wygląd zmieniło również "serce" kościoła - tabernakulum. Wymieniono żyrandole, a wnętrze świątyni ubogaciły ozdobne, mosiężne elementy ołtarza i ambonki, krzyż, lichtarze, podstawa pod paschał, kopuła chrzcielnicy oraz 4 zacheuszki na wybranych filarach kościoła. Całkowitemu przeobrażeniu uległa zakrystia, gdzie oprócz nowej posadzki pojawiły się piękne meble. Odnowiony kościół nabrał nowego blasku. Świątynia została przygotowana do konsekracji.

Kościół i parafia w Sułkowicach-Bolęcinie powstała i rozwija się nie tylko dzięki wysiłkowi i determinacji wymienionych wyżej duszpasterzy, ale również dzięki zapałowi i zaangażowaniu całej wspólnoty parafialnej. Szybkie tempo prac przy budowie świątyni oraz jej późniejszym upiększaniu nie byłoby możliwe bez ofiarności parafian, jak również bez pomocy finansowej wielu darczyńców: indywidualnych, a zwłaszcza firm i organizacji działających na naszym terenie. Wsparcia finansowego udzielali nam również niektórzy mieszkańcy ościennych parafii.

Parafia w Sułkowicach Bolęcinie poszczycić się może również powołaniami do służby Bożej. Są to :

  • Ś.p. Ks. Julian Lachendro - święcenia kapłańskie w 1956 r. Jego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym
  • Ks. Mirosław Socała - święcenia kapłańskie w 1991 r. Zgromadzenie Księży Salwatorianów (Towarzystwo Boskiego Zbawiciela),
  • Ks. Mariusz Socała - święcenia kapłańskie w 1998 r., Diecezja Sosnowiecka
  • Ś.p. Siostra Zakonna - Franciszka Chmiel (1894-1982) Zgromadzenie Sióstr Saletynek (Francja)
  • Siostra Zakonna Monika – Jolanta Buldończyk - śluby zakonne w 1993 r., Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Służbie Kościołowi oddały się także osoby świeckie. W latach 1977-2005 funkcję kościelnego pełnił Ś.p. Pan Marian Łysoń. Na krótko zastąpił go (od czerwca do listopada 2005 r.) Ś.p. Pan Jan Bizoń, a po nim kościelnym został obecny - Pan Marian Ściga. Również od 1977 r. kiedy to Msze Św. odprawiane były w Salce Katechetycznej - do chwili obecnej swą posługę kościołowi pełni organista Pan Stanisław Oboza. Od 1998 r. Szafarzem Nadzwyczajnym Eucharystii jest Pan Artur Amrozi. W celu usprawnienia wszelkich prac oraz kontaktów pomiędzy proboszczem a pozostałą częścią społeczeństwa w 2005 r. powołano Radę Parafialną, pod przewodnictwem Pani Józefy Łysoń.

Od momentu, kiedy nasza niewielka rodzina parafialna stała się częścią wielkiej, żywej wspólnoty ludu Bożego, intensywnie prowadzone są wszelkie formy życia parafialnego. W naszej wspólnocie działają, bądź działały przez jakiś czas: Grupa Apostolska, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oaza, Schola, Służba Liturgiczna, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Zespół Charytatywny, Róże Różańcowe. Od roku 1992 funkcjonuje także sklepik oraz biblioteka parafialna.

Konsekracja Kościoła nie jest zakończeniem budowy Domu Bożego. Te namaszczone i poświęcone mury mają być przeznaczone dla Bożej chwały, a więc muszą stać się miejscem, gdzie będzie się pielęgnować i pogłębiać wiarę. Nasz Wielki Rodak Jan Paweł II wołał : "otwórzcie drzwi Chrystusowi". Społeczność wiernych Sułkowic Bolęciny chce otworzyć nie tylko drzwi swojej świątyni, ale także drzwi swoich serc, aby budować Dom Boży dla przyszłych pokoleń. Teraz - Wspólnota Parafialna z Sułkowic-Bolęciny własnym życiem i świadectwem musi go nieustannie wzmacniać i ożywiać. Musimy stać się, jak mówi Św. Paweł "domownikami Boga".

Wspólnota Parafialna w Sułkowicach-Bolęcinie serdecznie dziękuje za modlitwę, pracę i wsparcie finansowe wszystkim, którzy przyczynili się do powstania KOŚCIOŁA na Chwałę Bożą i dalszego budowania w sercach swoich wyznawców Wiary, Nadziei i Miłości.

BÓG ZAPŁAĆ

Powyższy materiał opracowano na podstawie okolicznościowego folderu wydanego przez Parafię P.W. Św. Jana Chrzciciela w Sułkowicach Bolęcinie

A jak wyglądała sama uroczystość konsekracji - zapraszamy na fotoreportaż :

Jak widać - Stwórca pobłogosławił uroczystość przepiękną, jesienną aurą.

Wspólnota Parafialna w Sułkowicach-Bolęcinie wraz z zaproszonymi gośćmi licznie przybyła na tą niecodzienną uroczystość.

Konsekracji dokonał JE Ordynariusz Bielsko-Żywiecki Ksiądz Biskup TADEUSZ RAKOCZY na Mszy Świętej w sobotę 30 października 2010 r. o godz. 11.00

Mszę Świętą w obecności licznie przybyłych księży sprawowali JE Ordynariusz Bielsko-Żywiecki Ksiądz Biskup TADEUSZ RAKOCZY wraz z dziekanem dekanatu ks. prałatem Józefem Janią oraz proboszczem konsekrowanego kościoła ks. Krzysztofem Szopą

W ostatniej części uroczystości dokonuje się właściwa konsekracja murów poprzez namaszczenie świętym olejem krzyżma tzw. zacheuszków

Ewangelia Św. Mateusza mówi "Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich" (18, 20)

Foto : Jarosław Skupień

[Powrót do działu Historia miasta | Powrót do spisu działów ]

PostNuke Powered Site, GNU/GPL Licence, Administracja : wins@andrychow.pl , Telefon 502 740628
Wszystkie loga, znaki handlowe, treść, fotografie oraz skrypty i moduły na tej stronie należą do ich właścicieli.
Regulamin świadczenia usług :: Polityka prywatności :: Redakcja Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiadamy
Polityka strony dotycząca cookies
Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityką strony dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.