Dostępna literatura i bibliografia o mieście i regionie

Literatura o Andrychowie

 • "Andrychów" - informator UM 1995.

 • "Andrychów i okolica" - jw, nakładem Nowin Andrychowskich. Bielsko-Biała 1994.

 • "Beskid Andrychowski". Tadeusz Głąb. Kraków 1967.

 • "Kalendarium najważniejszych wydarzeń z lat 1939-1945 dotyczących ziemi wadowickiej". Tadeusz Głąb. Andrychów 1990.

 • "Informator i przewodnik firm chrześcijańskich Wadowic, Kalwarii i Andrychowa w 1938 roku". Wadowice 1938.

 • "Beskid Mały". Jerzy Mikołajski, Jerzy Sołtysik. Poznań 1993.

 • "Szlakami Beskidu Małego". Jerzy Mikołajski, Jerzy Sołtysik. Poznań 1995.

 • "Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XIX wieku". Mariusz Kulczykowski. Wrocław 1972.

 • "Chłopskie tkactwo bawełniane w ośrodku andrychowskim w XIX wieku". Mariusz Kulczykowski. Wrocław 1976.

 • "Dwa wieki miasta Andrychowa 1767-1967". Mariusz Kulczykowski. Kraków 1967.

 • "Liceum andrychowskie 1945-1995". Kraków 1995.

 • "Miasta polskie w tysiącleciu". Wrocław 1965.

 • "Polski Słownik Biograficzny". T.I Kraków 1935, T.IV 1938.

 • "Ziemia Wadowicka". Aleksy Siemionow. Wadowice 1984.

 • "Słownik geografii turystycznej Polski". T.1 Warszawa 1956.

 • "Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu". Z.Leszczyńska-Skrętowa, F.Sikora. Wrocław 1980.

 • "Działalność urbanistyczna magnatów i szlachty w Polsce w XVIII wieku". Wincenty Trzebiński. Warszawa 1962.

 • "Miasto Ankwiczów, z dziejów Andrychowa". Andrzej Zwoliński. Kraków 1993.andrychow.pl © 2002
http://www.nowiny.andrychow.pl/