100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzykach

I w Polsce - Międzyszkolny Turniej Chłopska Szkoła Biznesu o Puchar Drelicharza z Andrychowa

100 lat ... a może i więcej liczy Ochotnicza Straż Pożarna w Rzykach

11 września 2011 r. plac manewrowy Ochotniczej Straży Pożarnej wypełnił się gośćmi. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzykach obchodziła 100-lecie powstania. Po uroczystej Mszy Świętej, która odbyła się w kościele parafialnym w Rzykach - strażacy, mieszkańcy Rzyk i zaproszeni goście zgromadzili się przed siedzibą OSP Rzyki.

Uroczystość prowadził Komendant OSP Rzyki - druh Zygmunt Kołodziejczyk

Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wciągnięto na maszt flagę Rzeczypospolitej Polskiej.

Historię jednostki przeczytał Tomasz Młocek - Członek Zarządu OSP Rzyki.

Poniżej - zapraszamy do lektury historii OSP Rzyki - treści zaprezentowanej przybyłym podczas uroczystości

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzykach

100 – lecie to piękny jubileusz, to najlepszy moment by sięgnąć pamięcią wstecz , otworzyć kroniki , obejrzeć pożółkłe fotografie , dokumenty, które zawierają historię codziennego znoju , bezinteresownego zaangażowania tych, którzy tę historię dzień po dniu tworzyli. 

Przenieśmy się na początek XX wieku. Polski nie ma na mapie Europy, ale są ludzie, których łączy poczucie wspólnoty, wzajemnej pomocy i spontaniczna reakcja na ludzkie nieszczęścia. Z tej właśnie chęci niesienia pomocy powstała w naszej miejscowości Ochotnicza Straż Pożarna. Istnieją trzy daty powstania OSP w Rzykach. Pierwsza to rok 1902 – niestety nie posiadamy dokumentów potwierdzających tą datę. Wiadomości stwierdzające ten fakt znamy z przekazów ustnych najstarszych strażaków i mieszkańców Rzyk. Data ta również widnieje na sztandarze OSP Rzyki. Data druga to rok 1908, a trzecia to rok 1911. Zarząd posiada kopię kartki z Kroniki Lwowskiej, gdzie na str. 58 jest zapis: ,,Ochotnicza Straż Pożarna Rzyki Andrychów powiat Wadowice "Jest to jedna ze stron wykazu Straży Pożarnych i ich zarządów Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Galicji, Lodomergii z Wielkim Księstwem Krakowskim. Założycielami OSP w Rzykach byli mieszkańcy Rzyk: Żydek Błażej, Króliczek Antoni, Kołodziejczyk Antoni, Łysoń Władysław, Żydek Jan i inni.

OSP liczyła 14 członków czynnych i 5 wspierających. Wartość inwentarza wynosiła 578 koron. Pierwszy sztandar ufundowany został w 1927r. co odnotowane jest w Księdze Kasowej OSP w Zagórniku pod poz.14, wydatek 10 zł jako wbicie gwoździa do sztandaru OSP w Rzykach. Sztandar przechowywany był w Kościele Parafialnym w Rzykach aż do roku 1939.   

W tym czasie domy w Rzykach budowane były z drewna, kryte słomą, gontem. Często dochodziło do pożarów. Wieś nawiedzały również powodzie. Strażakom brakowało sprzętu. Posługiwali się w większości własnym sprzętem : wiadro, łopata. Nie było ubrań strażackich. Każdy biegł do pożaru w tym co miał. Nie brakowało jednak najważniejszego – ochoty i odwagi. Informacja o pożarze lub innym zdarzeniu przekazywana była strażakom za pomocą gongów. Później stosowana była trąbka sygnalizacyjna. Sygnałowym był Kowala Władysław. Następnie używano ręcznej syreny. Dopiero w latach 60- tych zaczęto stosować syrenę elektryczną. W 1903r. zakupiono ręczną sikawkę , która usprawniła pracę strażaków.

Po zakupieniu ręcznej sikawki , węży itp. należało ten sprzęt zmagazynować. Komendantem był Skrzypiec Antoni, który był również  kowalem i właścicielem kuźni położonej w centrum Rzyk. Skrzypiec Antoni podarował strażakom część działki obok kuźni na której zbudowano drewnianą szopę, gdzie zmagazynowano sprzęt pożarniczy. Wkrótce okazało się , że jest to tylko tymczasowe rozwiązanie.

W 1937r. postanowiono wybudować remizę. Zawarto umowę ustną ze Skrzypcem Antonim , według której podarowana wcześniej część działki jest własnością OSP w Rzykach. Zaczęto zwozić materiały budowlane. Czynnie w tych pracach uczestniczyli strażacy.

Do 1939r. wybudowano budynek w stanie surowym. Był to jeden z pierwszych na terenach wiejskich murowany budynek z drewnianą wieżyczką. W okresie II wojny światowej nastąpiła konfiskata sztandaru i części sprzętu pożarniczego oraz zakaz działalności. Część sprzętu pożarniczego strażacy ukryli w swoich domach. W okresie wojny budynek pełnił rolę garażu dla samochodu niemieckiego komendanta.

Po zakończeniu wojny strażacy kontynuowali budowę remizy. Wymurowano przegrodę, położono tynki, założono okna i drzwi . Prace te wykonywali strażacy lub wynajęci przez OSP w Rzykach  fachowcy. W latach 50- tych działkę na której stała remiza ogrodzono drewnianym płotem, a w latach 60- tych wykonano płot siatkowy, który jest do tej pory. Na początku lat 70- tych nastąpiła modernizacja remizy. Wymieniono okna, poszerzone zostały drzwi wejściowe. Wykonawcą był strażak Kukla Stanisław. W 1954r. zakupiono pierwszą motopompę ,,Leopolia”.

Po roku 1955 następuje stagnacja w działalności OSP, jest to wynik choroby naczelnika Antoniego Kołodziejczyka. Sprzęt jest zniszczony i brak osoby, która pokierowałaby pracą jednostki. Rozwój OSP następuje w 1957r. wybrano nowy zarząd. Naczelnikiem został Antoni Palichleb, a prezesem Cibor Teofil. Naczelnik z wielką energią zabiera się do pracy. Werbuje do straży młodych chłopaków, którzy odbyli służbę wojskową. Organizowane są majówki, festyny i w ten sposób gromadzone są pieniądze na zakup sprzętu pożarniczego, po który jeżdżono do Krakowa. Również w zawodach strażackich w Sułkowicach- łęgu drużyna z Rzyk zajęła czołowe miejsce i otrzymała w nagrodę węże strażackie.

W 1957r. do wyróżniających się strażaków należeli: Płonka Edward, Kowala Józef, Łysoń Władysław, Mikołajek Jan, Kamionka, Mikołajek Józef. W latach 1963-1966 zakupiono bluzy, spodnie, czapki, pasy, zatrzaśniki, toporki oraz motopompę Po3-Polonia.

Pierwszy wóz bojowy konny zakupiono w 1968r. Koni do wyjazdu użyczali strażacy: Żydek, Kołodziejczyk, Wnęczak, Kowala. Powstała w straży nowa funkcja – mechanik, który odpowiadał za sprawność urządzeń.

Pierwszym mechanikiem był Socha Stanisław, a po nim Kowala Józef.  Dynamiczny rozwój OSP w Rzykach nastąpił w latach 70- tych i 80- tych. Prezesem jest nadal Cibor Teofil, potem Kołodziejczyk Ludwik. Pozyskano nowoczesną motopompę M.800, a używany dotychczas wóz konny przystosowano do ciągnika. Początkowo ciągnika użyczał mieszkaniec Rzyk Łysoń Józef, który nie będąc strażakiem ofiarnie pomagał przy różnych akcjach. Ciągnik zakupiony został w 1972r. ze składek mieszkańców Rzyk. Zakup ciągnika był możliwy dzięki prezesowi Ludwikowi Kołodziejczykowi, który wziął prywatną pożyczkę na jego zakup, a potem strażacy przez kilka lat go spłacali oraz dzięki znajomościom w województwie Stanisława Duszczyńskiego. Był to jedyny ciągnik na terenie Andrychowszczyzny, dodatkowo był włączony do podziału bojowego. Dh. Bogacz Stanisław i Kukla Stanisław zostali skierowani na kurs w Wieliczce, aby uzyskać uprawnienia do prowadzenia ciągnika. Taki sprzęt służy do 1983r. kiedy to jednostka otrzymała z OSP Targanice Dolne używany samochód gaśniczy marki Lublin. W 1974r. wybrano nowy zarząd w składzie:

Prezes - Kołodziejczyk Ludwik  
Naczelnik - Kiszczak Maksymilian    
Z – ca naczelnika - Duszczyński Stanisław
Sekretarz - Hatala Julian
Skarbnik - Bogacz Stanisław
Gospodarz - Bogacz Józef

Naczelnik Kiszczak Maksymilian dba o wyposażenie jednostki w sprzęt pożarniczy, a Duszczyński Stanisław o sprawność fizyczną druchów. Gromadzony jest też inny sprzęt np. w latach 1965 – 1968 wykonano 12 drewnianych stołów oraz 13 ławek. W 1972r.  zostało wykonane zadaszenie koło remizy tzw. wiata oraz wybetonowano plac pod nią. Wcześniej korzystano z drewnianych podestów. W 1979r. jednostka liczyła 25 strażaków , którzy mieli do dyspozycji wóz bojowy, ciągnik ,,Ursus” , 2 motopompy, 10 węży ssawnych ,  15 odcinków węży φ75 po 20 m. , 9 odcinków węży φ52 po 15 m. 27 kompletów ubrań z butami. Zabezpieczenie wsi w wodę było dość dobre :9 hydrantów, zastawki i zbiorniki na Rzyczance, co ułatwiało gaszenie pożarów. W ramach prewencji strażacy  przeprowadzali kontrole przeciwpożarowe budynków mieszkalnych.  

Jednostka brała udział w zawodach sportowo- pożarniczych, w manewrach organizowanych przez Komendanta Miejsko- Gminnego Straży Pożarnych. W 1979r.odbyły się w Rzykach powiatowe zawody sportowo- pożarnicze o puchar przechodni prezesa ZM- G ZOSP. W tych zawodach drużyna z Rzyk zajęła I miejsce w grupie M-1,a w konkurencji o tytuł najlepszego strażaka w powiecie na 7 miejscu znalazł się Wiktor Króliczek – strażak z naszej jednostki. Również w tym roku OSP Rzyki zajęła III miejsce we współzawodnictwie straży pożarnych Miasta i Gminy Andrychów w działalności prewencyjno- propagandowej i otrzymała nagrodę pieniężną 2000zł. W 1981r. do wyróżniających się strażaków należeli: Duszczyński Stanisław, Kiszczak Marian, Mikołajek Jan, Socha Rudolf, Bogacz Antoni, Kowala Stanisław, Wnęczak Józef, Fryś Daniel, Żydek Jan, Kowala Józef, Kołodziejczyk Ludwik, Cibor Andrzej, Kiszczak Stanisław, Gołba Jan, Kowala Jan, Kowaliczek Stanisław, Grzesiewicz Kazimierz, Młocek Antoni.

W 1983r. został wybrany nowy Zarząd, który przez pięć lat kierował jednostką. Skład Zarządu:

Prezes - Gołba Jan
Naczelnik - Kiszczak Maksymilian
W- ce prezes - Kołodziejczyk Ludwik
Z – ca naczelnika - Socha Rudolf
Sekretarz - Hatala Julian
Skarbnik - Bogacz Stanisław
Gospodarz - Bogacz Antoni
Przew. Kom. Rew. - Kowalski Marian

Od 1984r. mechanikiem zostaje Bronisław Kowalczyk – dobry fachowiec i wspaniały strażak. Przełomowym wydarzeniem dla strażaków było podjęcie przez Zarząd decyzji o budowie nowej remizy. OSP Rzyki była wtedy jedną z najlepszych straży. Potwierdza to wygrana we współzawodnictwie między jednostkami w działalności statutowej na szczeblu wojewódzkim. Otrzymaną nagrodę w wysokości 20 tyś. zł. przeznaczono na budowę remizy. Do budowy włączyły się władze gminne i wojewódzkie, które chciały stworzyć na bazie OSP ośrodek szkoleniowy o zasięgu ogólnopolskim.

W 1982r. wydzielono działkę pod budowę, która w1986r. została oddana OSP Rzyki w wieczyste użytkowanie.

W 1983r. inż. Nowak wykonał projekt budynku, a w1984r. powołano Komitet Budowy Domu Strażaka w którego skład wszedł Zarząd OSP w składzie:

Prezes - Gołba Jan
W- ce prezes - Gołdyn Kazimierz
Naczelnik - Socha Rudolf  
Z- ca naczelnika - Młocek Janusz
Sekretarz - Hatala Julian
Skarbnik - Kołodziejczyk Henryka
Członek - Duszczyński Stanisław
Przew. Kom. Rew. - Fraś Zbigniew

Inspektorem nadzoru był Frysztak Marek. W 1986r. rozpoczęto wykopy pod ławice, które wykonywał Balon Marian. Betoniarkę pożyczył Kubik Adam. Ławice zalali strażacy z Rzyk. Po wykonaniu fundamentów rozpoczęto murowanie ścian. Wymurowana została część budynku. Na budowie pracowali mieszkańcy Rzyk. Więźbę nad garażami oraz przyległymi do nich pomieszczeniami położyła Spółka Ciesielska Grzesiewiczów. 29 października 1989r. w Kościele Parafialnym odbyło się poświęcenie sztandaru OSP w Rzykach. Inicjatorami zakupu sztandaru i uroczystości byli: prezes Gołba Jan i naczelnik Socha Rudolf. Sztandar został zakupiony za pieniądze ofiarowane przez mieszkańców Rzyk. Był to pierwszy sztandar w Gminie Andrychów na którym widniał orzeł w koronie.   

Nadszedł kryzys lat 90- tych podczas którego wstrzymano wszystkie inwestycje centralne. Strażaków rzyckich pozostawiono samych sobie z rozpoczętą wielką budową, której nikt nie chciał kontynuować. Społeczeństwo Rzyk budowało katechetkę i nie mogło należycie wspierać budowy Domu Strażaka. Wypłynęła również sprawa Ośrodka Zdrowia. Zarząd OSP stanął przed problemem co zrobić z budową Domu Strażaka zaprojektowaną z takim rozmachem. Coraz częściej słychać było głosy by część budynku od strony drogi rozebrać i pozostawić tylko zadaszoną część – czyli garaże i przyległe do nich pomieszczenia.

We wrześniu 1993r. strażacy otrzymali sprzęt przeciwpożarowy od Franciszka, Władysława Paszko ppułk. Rezerwy Wojska Polskiego. Były to: węże φ52, rozdzielacz kulkowy, prądnice, ubrania, hełmy, toporki. W październiku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zebranie w sprawie sprzedaży ciągnika. Odbył się przetarg w wyniku którego ciągnik zakupił gospodarz OSP w Rzykach Wnęczak Konstanty. 15 maja 1994r. odbyła się wielka uroczystość – poświęcenie i przekazanie dla społeczeństwa wozu pożarniczego ,,Żuk”. Tego samego roku we wrześniu naszą jednostkę spotyka ogromna strata, umiera naczelnik Socha Rudolf. Brać strażacka traci wspaniałego człowieka, wielkiego społecznika, a przede wszystkim naczelnika, który całym sercem oddany był jednostce. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek strażackich z terenu gminy.

29 stycznia 1995r. odbywa się walne zebranie w świetlicy Domu Strażaka. Na tym zebraniu Zarząd wyróżnił dyplomami tych rodziców, których dzieci ( dwoje lub więcej) są członkami OSP.

W 1996r. wybrano nowy Zarząd w składzie:

Prezes - Gołba Jan
Z – ca prezesa - Gałdyn Jan
Naczelnik - Żydek Janusz
Z – ca naczelnika - Kołodziejczyk Zygmunt
Sekretarz i kronikarz  - Pająk Helena
Skarbnik - Kołodziejczyk Henryka
Gospodarz - Wnęczak Konstanty
Członkowie - Kowala Jan, Kubik Adam
Przew. Kom. Rew. - Fraś Zbigniew

W tym roku wybucha pożar w starej remizie. Na skutek zwarcia zapaliła się drewniana wieżyczka. Pożar szybko ugaszono. Syrenę i sprzęt strażacki przeniesiono do nowego budynku. Cały czas Zarząd energicznie działa na rzecz dalszej budowy Domu Strażaka. Dokonana zostaje zmiana projektu budynku. Nowy projekt wykonały panie Magiera i Odrzywolska.

W 1997r. jednostka otrzymała medal - ,,Zasłużony dla Gminy Andrychów”, a 2001r. List Pochwalny za ofiarność i pełną poświęcenia pracę w czasie powodzi od Komendanta  Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Zbigniewa Meresa.

Po 10-ciu latach zastoju ruszyła budowa Domu Strażaka. Reaktywowano Komitet Budowy do którego wszedł cały zarząd. W lipcu zapadła decyzja- strop będzie położony na całym budynku. Przetarg wygrała firma Mariana Skrzypca. Rozpoczęły się prace. Niestety mimo że strażaków  poparło całe społeczeństwo Rzyk, nie udało się położyć dachu- zabrakło środków dla wykonawcy. Ogromne zaangażowanie wykazali członkowie zarządu: Henryka i Zygmunt Kołodziejczyk. Dopiero w następnym roku wykonawca zgodził się położyć dach i poczekać na zapłatę. Zarząd usilnie zabiegał o pozyskanie brakującej kwoty, również w Urzędzie Miasta i Gminy przekonując Radę Miejską i Burmistrza o konieczności położenia dachu. Zaangażowali się też radni z Rzyk: Bury Józef i Kubik Adam, oraz społeczeństwo Rzyk wspierając strażaków finansowo. Wysiłki te uwieńczone zostały sukcesem. Prace budowlane posuwały się dynamicznie.

Do 2001r. położono tynki wewnątrz budynku, wylewki, doprowadzono wodę, wykonano instalację elektryczną, kanalizację, wstawiono okna. W świetlicy strażackiej wykonano centralne ogrzewanie.

26 kwietnia 2000r. przedstawiciele jednostki wzięli udział w sesji Rady Miasta i Gminy Andrychów na której złożyli podziękowanie za wspieranie działalności statutowej OSP w Rzykach.

W 2001r. wybrano zarząd w składzie:

Prezes - Gałdyn Kazimierz
Z –ca prezesa - Młocek Antoni
Naczelnik - Kołodziejczyk Zygmunt
Z – ca naczelnika - Spyrka Piotr
Sekretarz i kronikarz - Pająk Helena
Skarbnik - Kołodziejczyk Henryka
Gospodarz - Kowala Jan
Przew. Kom. Rew. - Fraś Zbigniew
Honorowym prezesem zostaje - Gołba Jan

OSP w Rzykach uczestniczyło aktywnie w różnych uroczystościach i spotkaniach braci strażackiej np. w Częstochowie, w Łagiewnikach, na Leskowcu.

Od 2000r. notowane są sukcesy MDP dziewcząt lat 16 – 18, w zawodach sportowo- pożarniczych na szczeblu gminy i powiatu. członkowie MDP zajmują czołowe miejsca w Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminy, powiatu a nawet województwa. W 2001r. OSP Rzyki liczyła 40 członków czynnych i 3 MDP. W jednostce przeprowadzono szkolenie- kurs szeregowców, który ukończyło 27 druhów i druhen.

31 maja 2001r. jednostka otrzymała w darze od OSP Andrychów używany samochód pożarniczy ,, Star 244”.

6 czerwca 2001r. umiera wieloletni prezes Gołba Jan. Jeden z inicjatorów budowy Domu Strażaka, odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

W maju 2003r. odbyło się uroczyste poświęcenie figury Floriana. Rzeźbę tę wykonał mieszkaniec Rzyk Mikołajek Stanisław.

W 2004r. odnotowano dalsze postępy w budowie Domu Strażaka. Wyłożono płytkami sanitariaty, wymalowano i orynnowano dach.

W lutym 2005r. zmarł wieloletni sekretarz i kronikarz OSP w Rzykach- Hatala Julian. Na walnym zebraniu tego roku strażacy gościli wyjątkowych gości: starszego brygadiera Zarządu Głównego OSP Czesława Kosibę, starszego brygadiera Zarządu Głównego OSP Adama Szkutę w- ce dyrektora Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Józefa Cholewkę członka Zarządu Głównego OSP.

W 2006r. wybrano nowy Zarząd w składzie:

Prezes - Antoni Młocek
Z – ca prezesa - Wiesław Młocek
Naczelnik - Zygmunt Kołodziejczyk
Z – ca naczelnika - Piotr Spyrka
Sekretarz i kronikarz - Helena Pająk
Skarbnik - Henryka Kołodziejczyk
Gospodarz - Jan Kiszczak
Członkowie - Jan Kowala, Łukasz Tomiczek
Przew. Kom. Rew. - Zbigniew Fraś  

Na tym zebraniu 11 druhów otrzymało z rąk dowódcy JRG Pawła Szczepańczyka dyplomy za czynny udział w ratowaniu ludzi i mienia w czasie powodzi jaka nawiedziła Andrychów i okolice. Byli to druhowie: Zygmunt Kołodziejczyk, Antoni Młocek, Paweł Pękala, Wojciech Kowala, Wiesław Młocek, Józef Łysoń, Jacek Łysoń, Janusz Dyduch, Jan Kiszczak, Piotr Spyrka, Józef Wnęczak.

5 marca 2006r. odszedł długoletni strażak Stanisław Kiszczak, który do końca bronił interesów jednostki. Zmarł będąc świadkiem w sądzie w Wadowicach w sprawie o prawo własności działki pod remizą. Przez 5 lat strażacy udowadniali, że są właścicielami działki na której stoi stara remiza. Sprawa ta była rozpatrywana przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Sąd Apelacyjny w Krakowie i Sąd Najwyższy. Wszystkie te sądy przyznały, iż OSP w Rzykach jest jedynym prawnym właścicielem działki pod remizą.

Również 2006r. jednostka zakupiła nowy wóz bojowy ,,Gazela”. Zarząd pozyskał sponsorów, którzy sfinansowali połowę wartości samochodu, a drugą połowę Urząd Miasta i Gminy Andrychów. Wóz nie był jednak uzbrojony. Przy realizacji tego zadania najbardziej angażował się naczelnik Zygmunt Kołodziejczyk.

11 listopada 2007r. odbyło się nadzwyczajne walne zebranie. Na jego mocy OSP w Rzykach nieodpłatnie przekazała   działki i  Domu Strażaka Urzędowi Miejskiemu w Andrychowie z przeznaczeniem na działalność kulturalno – oświatową dla dzieci.

W lutym 2008r. wóz pożarniczy ,,Gazela” został karosowany w firmie ,,Bonex”. Zarząd postanowił wyposażyć salę zebrań. W tym celu zaciągnięto pożyczkę, która miała być spłacona w ciągu 2 lat. Zakupiono karnisze, firany, zagospodarowano sprzęt świetlicowy, wyposażono kuchnię w sprzęt podstawowy i chłodniczy, wymalowano wszystkie pomieszczenia.

27 września zmarł honorowy strażak Jan Mikołajek odznaczony złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

25 kwietnia 2009r. OSP Rzyki startowała w konkursie ,,Małopolskie Remizy”. Dzięki pomocy Urzędu Miejskiego w Andrychowie jednostka wygrała konkurs. Uzyskana nagroda pieniężna i dopłata z Urzędu Miejskiego została przeznaczona na wybrukowanie placu manewrowego.

W 2010r. zostały zakupione sadzonki krzewów, którymi obsadzono klomby przed remizą.

W lutym 2011r. został wybrany nowy Zarząd w składzie:    

Prezes - Antoni Młocek
Z – ca prezesa - Wiesław Młocek
Naczelnik - Zygmunt Kołodziejczyk
Z – ca naczelnika - Piotr Spyrka
Sekretarz - Helena Pająk 
Skarbnik - Henryka Kołodziejczyk
Gospodarz - Paweł Pękala
Członkowie - Jan Kowala, Tomasz Młocek
Komisja rewizyjna
Przewodniczący - Zbigniew Fraś
Sekretarz - Przemysław Kowala
Członek - Józef  Łysoń

 

Przedstawiona skrótowo historia OSP w Rzykach nie jest zamkniętą księgą. Wciąż jej karty zapisują obecnie działający strażacy.

W tym dniu w którym nasza jednostka świętuje 100- lecie swojego istnienia, Zarząd i wszyscy strażacy OSP w Rzykach składają władzom samorządowym byłym i obecnym podziękowania za wspieranie naszej działalności. Dziękujemy wszystkim sponsorom, mieszkańcom Rzyk za wspieranie nas, rozumienie naszych potrzeb i przychylność dla działalności naszej jednostki.

 

W uznaniu zasług i bogatego dorobku OSP w Rzykach na wniosek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie Ochotnicza Straż Pożarna w Rzykach została oznaczona Złotym Znakiem Związku. Przekazanie medalu OSP nastąpiło w formie dekoracji sztandaru jednostki. Dokonał jej druh Józef Cholewka - Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przyznano również odznaczenia korporacyjne. Medal honorowy imienia Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku otrzymał druh stanisław Duszczyński. .

Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali Zbigniew Fraś syn Jana, Wiesław Młocek syn Albina i Piotr Spyrka - syn Stefana. Srebrne Medale za zasługi dla Pożarnictwa otrzymali - Tomasz Młocek syn Albina oraz Kazimierz Płonka Syn Stefana.

Odznakami "Strażak Wzorowy" udekorowano druhów: Przemysława Kowala, Łukasza Polaka oraz Damiana Żydka.

W podziękowaniu za pomoc Ochotniczej Straży Pożarnej - naczelnik OSP Zygmunt Kołodziejczyk wręczył w dowód uznania szereg pamiątkowych statuetek. Przyznano je przedstawicielom samorządu, organizacji, instytucji, firm, parafii i mieszkańców Rzyk - wspierających Ochotniczą Straż Pożarną w Rzykach.

Nie zabrakło słów uznania pod adresem OSP Rzyki

Listy gratulacyjne przekazali między innymi - Sebastian Ramenda - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego

Od wielu lat Wy, druhowie, strażacy OSP w Rzykach niesiecie pomoc dla lokalnej społeczności, narażając niejednokrotnie swoje zdrowie, a często również i życie. Gratuluję tak znamienitej postawy obywatelskiej. Zarządowi jednostki oraz wszystkim druhom z okazji jubileuszu stulecia życzenia dalszych sukcesów szerokich perspektyw rozwoju, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. - powiedział m.in. Burmistrz Andrychowa.

Pod Listem Gratulacyjnym podpisali się Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Babski i Burmistrz Andrychowa - Tomasz Żak.

Uroczystość uświetniła swoją grą Orkiestra OSP Roczyny

 

Jarosław Skupień

 andrychow.pl © 2002
http://www.nowiny.andrychow.pl/