Historia pewnego sztandaru, ale nie tylko

II Festiwal Chleba w Andrychowie

Wystawa poświęcona 66 Rocznicy
wyzwolenia Andrychowa
spod okupacji hitlerowskiej,
oraz wręczenia sztandaru
6 Pomorskiej Dywizji Piechoty
27. I. 1945 – 27. I. 2011

27 stycznia 2011 r.

Towarzystwo Miłośników Andrychowa zaprosiło mieszkańców miasta na otwarcie wystawy  poświęconej 66 Rocznicy wyzwolenia Andrychowa spod okupacji hitlerowskiej, oraz wręczenia sztandaru 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. W programie uroczystości znalazły się :
  • 27 stycznia godz. 16.45 – złożenie kwiatów pod tablicą przy ul. Legionów, upamiętniającą spalenie przez hitlerowców Synagogi
  • 27 stycznia godz. 17.00 – złożenie kwiatów pod tablicą: „Poległym w walkach o wolną i niepodległą Polskę ”, znajdującą się przejściowo w Izbie Regionalnej w Pałacu Bobrowskich, oraz otwarcie tam okolicznościowej wystawy 

To są właściwie dwie wystawy - mówi Andrzej Fryś - pierwsza dotyczy wręczenia przez społeczeństwo Andrychowa - 30 Września 1945 roku sztandaru 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. To mało znany fakt z historii Andrychowa. Dowództwo 6 Dywizji piechoty po jej rozformowaniu na czas pokoju stacjonowało w Andrychowie. Tak samo jak w Andrychowie stacjonował Samodzielny pluton samochodowy dowództwa (na obecnym terenie Wytwórni Silników Wysokoprężnych) Na temat gdzie stacjonowało dowództwo 6 Dywizji są różne zdania. Jedni mówią, że w tzw. willi AZPB, inni, że w szkole nr 2 - szkole żeńskiej. Nie ma na ten temat pewności. Ważne jest to, że ten sztandar do dzisiejszego dnia istnieje. Jest on własnością Muzeum WP w Warszawie, ale przechowywany jest w Izbie tradycji 6 Brygady Desantowo Szturmowej w Krakowie. Tam go odnalazłem i sfotografowałem. Tak samo jak ta karta pamiątkowa, która o tej uroczystości traktuje - również jest tam przechowywana. Na wystawie pokazujemy poza tymi autentykami, zdjęciami z Andrychowa, pokazujemy również zarys historii tej dywizji. Dlatego się nazywała Pomorska - ponieważ brała udział w przełamaniu Wału Pomorskiego. Dlaczego 18 Pułk w Wadowicach, nazywał się Kołobrzeski - on wsławił się w walkach o wyzwolenie Kołobrzegu. Nazwy dywizji i pułku nie powstały tylko w wyniku udziału, ale bohaterskiego wyróżniania się w przełamaniu Wału Pomorskiego i zdobyciu Kołobrzegu.

Druga wystawę przygotowały Panie Maria Skrzypiec i Teresa Putek i to jest wystawa dotycząca stricte wyzwolenia Andrychowa. Rocznicy wyzwolenia Andrychowa. Są tam wspomnienia ludzi, którzy te czasy pamiętają lub pamiętali (niektórzy już nieżyjący) np. Pani Dalewskiej, mało znany fragment z książki Seweryny Szmaglewskiej "Zapowiada się piękny dzień" dotyczący właśnie Andrychowa - w pierwszych chwilach po wyzwoleniu. Są wspomnienia Pana Alfreda Webera - unikalna sprawa - na wystawie są tylko fragmenty, ale one są zachowane, są tego chyba ze 4 strony, jak pan Alfred Weber zaczynał od gaszenia - proszenie Rosjan, potem jest gaszenie pożaru w AZPB, potem sukcesywne szklenie - próba odtworzenia i de facto - odtworzenie produkcji - skąd pozyskali pierwszą przędzę. W większości są to materiały będące własnościa Towarzystwa Miłośników Andrychowa. - dodaje Pan Andrzej

To jest ... mini wystawa, ale - jak pamiętamy TMA urządza również duże wystawy tematyczne dotyczące naszej przeszłości.

Najbardziej ... brakuje jednak ludzi, którzy by pomagali w ich tworzeniu - dodaje Pan Andrzej prowadząc do mikro wystawy - historii uroczystości składania kwiatów pod obeliskiem - pomnikiem.

Maria Skrzypiec i Teresa Putek :

Dwa lata temu kupiliśmy kilka skanów w archiwum oświęcimskim i ... między innymi znalazły się tam trzy zdjęcia, które są obecnie na wystawie - poświęcone pewnej ... nieznanej nam uroczystości. W Izbie regionalnej mieliśmy też od dość dawna kartę pamiątkową ...

... o której nikt nie umiał powiedzieć czego dotyczyła i z jakiej okazji została utworzona. Dopiero po otrzymaniu zakupionych 68 skanów z Archiwum - skojarzyłam te zdjęcia z kartą pamiątkową poświęcenia sztandaru.

Pan Andrzej dokładniej zbadał temat - pytając w Warszawie w Muzeum Wojska Polskiego czy jest faktycznie taki sztandar. Okazało się, że jest i w chwili obecnej wypożyczony jest do Muzeum Wojska Polskiego w Krakowie. W archiwach znalazłam jeszczę listę z nazwiskami mieszkańców. - mówi Pani Maria

Po nitce do kłębka - udało się odtworzyć kolejny fragment historii

PRZERWA NA REKLAMĘ :) Dostaliśmy to od grupy dzieci z SP4 - przyszły na warsztaty - przynosząc podarunek :) - dodaje

Fragmenty wspomnień Pani Dalewskiej, Pani Banasiowej, fragmenty książki Pani Szmaglewskiej, wspomnienia pana Alfreda Webera z czasów ratowania fabryki ... mróz był taki, że woda zamarzała w motopompach.

Większość przytoczonych powyżej materiałów zebrała przed laty Pani Maria Biel. Wiadomości te były już kiedyś wydane przez TMA.

Skrawki historii ukazujące również to jak można wznieść się ponad ideologie i podziały - dostrzegając iskierkę człowieczeństwa.

W najbliższym czasie TMA planuje zaktywizować młodzież z andrychowskiego LO. Przy współpracy i pomocy Urzędu Miejskiego chcemy żeby młodzież z klasy dziennikarskiej - znalazła wśród najstarszych mieszkańców naszej Gminy okruchy historii z czasów wojennej zawieruchy i tego co działo się tuż po wyzwoleniu miasta z niemieckiej okupacji. Tych, którzy pamiętają - jest coraz mniej.

Wkrótce czeka nas pewnie kolejna wystawa. W poszukiwaniu skrawków historii członkowie TMA natknęli się na prawdziwą historyczną perłę - szklane negatywy autorstwa m. in. Alojzego Stuglika znajdujące się w Państwowym Archiwum w Oświęcimiu.

Kilkaset negatywów przedstawia obraz Andrychowa i okolic - sprzed wojny. Dokumentują takie wydarzenia jak np. budowa Szkoły Żeńskiej, basenu (zbudowano go najpierw), stadionu sportowego, uroczystości miejskich, rozpoczęcie brukowania ulic i budowa miejskiej kanalizacji.

Krok po kroku odnajdujemy ślady przeszłości, czasów gdy aparat fotograficzny i umiejętność zachowywania obrazów przeszłości dostępna była tylko nielicznym.

W chwili obecnej miliony kamer cyfrowych, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, satelitów itp. itd. zapisują każdy nasz ruch. Jak wychwycić sprawy ważne? Jak zachować dla kolejnych pokoleń obraz naszych czasów? Które z obecnych wydarzeń w życiu miasta przetrwają? Miliony cyfrowych plików dostępnych w internecie i domowych komputerach, blogi, czasopisma, gazety lokalne i samorządowe.

Jak za kolejne 66 lat kolejne pokolenia wspominać będą i ocenią nasze czasy?

Jarosław Skupień

 

Dziekuję za pomoc w realizacji tego materiału Panu Andrzejowi Frysiowi oraz Marii Skrzypiec i Teresie Putek

 andrychow.pl © 2002
http://www.nowiny.andrychow.pl/