17 stycznia - Dzień Judaizmu
Ewelina Prus-Bizoń

II Festiwal Chleba w Andrychowie

17 stycznia - Dzień Judaizmu

W niedzielę 17 stycznia 2010 r. po raz 13 obchodzony był Dzień Judaizmu w kościele chrześcijańskim. Dzień ten obchodzony jest co roku 17 stycznia - w Wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Za pośrednictwem strony www.andrychow.pl Towarzystwo Miłośników Andrychowa oraz Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej (klasa 1h) – Curie informowały o organizowaniu niecodziennych uroczystości związanych z obchodami 70 rocznicy spalenia Synagogi w Andrychowie.

- Kliknij w fotografię - zobacz artykuł

W jaki sposób młodzi Andrychowianie zapoznawali się z odmiennością religijną i kulturową ludności żydowskiej zamieszkującej dawniej nasze miasto?

Akcja się odbyła w dniu 24 listopada minionego roku.

Udział wzięły:

 • Gimnazjum w Inwałdzie z nauczycielką Jolantą Kamińską
 • Gimnazjum w Zagórniku z nauczycielką Renata Gilek
 • Gimnazjum Roczynach- grupa SKKT z nauczycielką Renata Karbowiak
 • Klasa z Zespołu Szkół nr 1 im. T. Kotarbińskiego w Andrychowie z nauczycielką Anetą Skowron
 • Gimnazjum nr 2 w Andrychowie – grupa SKKT z nauczycielem Markiem Przybyłowiczem
 • Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Andrychowie z nauczycielką Kamilą Weiss

Jak uczniowie spędzili to dopołudnie?

Uczestniczyli w spacerze po Andrychowie i zapoznawali się z miejscami żydowskimi za pośrednictwem folderu opracowanego przez Eweliną Prus- Bizoń.

Chętni brali udział w grze terenowej z zadaniami:

 • szukano żydowskich śladów związanych z andrychowskim rzemiosłem • zastanawiano się co mają wspólnego z Andrychowem zdjęcia na ilustracji? • należało dopasować na czas opisy  (np. z jęz. hebrajskiego -  odpoczynek - w judaizmie i tradycji chrześcijańskiej, ostatni (siódmy) dzień każdego tygodnia (czyli sobota). W judaizmie i niektórych kościołach chrześcijańskich obchodzony jako dzień święty - na pamiątkę tego, że dnia siódmego po zakończeniu aktu stworzenia Bóg odpoczywał lub podstawowa funkcja religijna w judaizmie. słowo w jęz. hebrajskim oznacza mistrza. We współczesnym judaizmie tradycyjnym jest to jednocześnie administrator gminy wyznaniowej, odpowiedzialny za prowadzenie nabożeństw, szkoły zwanej cheder i opiekę nad domem modlitwy. Pełni funkcję duchowego ojca, doradcy, sędziego i interpretatora prawa religijnego w gminie. Nie jest on jednak namaszczonym przez Boga duchownym i jego autorytet opiera się wyłącznie na wiedzy i "bogobojności")  do zagadnień: np. macewa, kirkut, szabat, rabin…. • trzeba było połączyć dawne nazwy sklepów czy działalności handlowej funkcjonującej przed wojną w Andrychowie i prowadzonej przez kupców żydowskich -  fiakierstwo, sklep bławatny, skład żelazny, kolonialny, trafika ze współczesnymi nazwami jak np. galanteria, dorożkarstwo, skład budowlany, sklep z  tkaninami, galanteria, pasmanteria, sklep z tytoniem….
 • grupa otrzymywała informacje na temat cmentarza żydowskiego i zwyczajów żydowskich dotyczących pogrzebu i pochówku… Uczniowie zostali zapoznani z symbolami, jakie umieszczane były na nagrobkach żydowskich wraz z ich znaczeniem a także dokonano pokazu ilustracji przykładowych macew znajdujących się na cmentarzu w Andrychowie i Krakowie. Należało zaprojektować współczesną macewę dla zmarłego pełniącego określone funkcje rodzinne, społeczne, zmarłego w danym miesiącu…. • odbył się także maraton w czytaniu i pisaniu na czas od prawej strony do lewej!
 • uczennice liceum uczyły w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie tańca żydowskiego. Było to możliwe dzięki opracowaniu przez nauczycielkę języka łacińskiego i znakomitą tancerkę Annę Bizoń układu choreograficznego. • dwie klasy uczestniczyły w pokazie specjalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej na temat „Żydzi w Andrychowie”. Prezentacja zilustrowana przedmiotami z kolekcji andrychowskich pamiątek Eweliny i Tomasza Bizoniów oraz opowieścią o historii Żydów zamieszkujących Andrychów i okolice od XVII wieku do końca II Wojny Światowej. Prezentacja odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej i została włączona do lekcji bibliotecznych organizowanych przez placówkę. • po powrocie ze spaceru i gry terenowej klasy uczestniczyły w chanukowej grze w DREJDLE, w którą namiętnie grają dzieci żydowskie. Było sporo emocji.

Na pamiątkę każdy uczestnik otrzymał pamiątkową naklejkę :oraz zakładkę do książki :

a grupa dyplom :

Wzór drejdla z zasadami gry :

oraz kartę pamiątkową z historią Żydów andrychowskich, a także SPACEROWNIKI

Spacerownik – to folder A3, składany jak mapa, dzięki, któremu można wybrać się na spacer andrychowskim szlakiem żydowskim.

Spacerownik wydano dzięki uprzejmości sponsorów :

 • MSH „Wizan”,
 • Lecznicy Weterynaryjnej Edwardy i Andrzeja Zielińskich,
 • Księgarni B. Marczyński,
 • Agacie Fryś i Jackowi Fryś- właścicieli Sklepu odzieżowego Carmen
 • firmie andrychowskiej chcącej pozostać anonimową.

Partnerami akcji byli:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie,
 • Centrum Kultury Wypoczynku w Andrychowie
 • Hufiec ZHP Andrychów.

W obchodach rocznicy uczestniczyło łącznie z organizatorami 112 osób!

Ewelina Prus - Bizoń

 andrychow.pl © 2002
http://www.nowiny.andrychow.pl/