Czwartek , 22 Lutego 2018 - 15:46 
Szukaj  
Reklama
Katalog Firm
 · Losowa Firma :
FOLMAR - Marek Chrapkiewicz - Producent Opakowań Foliowych · Zobacz więcej informacji o tej firmie w Katalogu Firm
Katalog Firm
Ostatnio do Katalogu Firm dołączyły Firmy :

Widpol S.C. Toczenie CNC, frezowanie CNC, wiercenie, gwintowanie·Zobacz opis tej Firmy
Dom Weselny Zielona Skarpa - Powiat Wadowicki, Andrychów, Sułkowice·Zobacz opis tej Firmy
FOLMAR - Marek Chrapkiewicz - Producent Opakowań Foliowych·Zobacz opis tej Firmy
DRUKPOL - Centrum Obsługi Biurowej·Zobacz opis tej Firmy
Szkółka Krzewów Ozdobnych - Justyna i Jan Piekiełko·Zobacz opis tej Firmy
Zobaczcie

Stowarzyszenie
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w Andrychowie

Krótkofalarski
Klub Łączności
Delta SP9KUP

Licznik
Dzisiaj:609
Miesiąc:19318
Ten rok:46070
Ogólnie:5189966

Od dnia 01.05.2002
 Mapa jakiej dotąd nie było! System Informacji Przestrzennej Gminy Andrychów.
30 Lipca 2013 - 8999 Odsłon

Sprawy urzędowe Urząd Miejski w Andrychowie uruchomił serwis e-Gmina&IMPA dla Gminy Andrychów (http://andrychow.e-mapa.net/). Serwis ten umożliwia prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości oraz udostępnienie w internecie gminnych zasobów mapowych - czytamy na stronie www.andrychow.eu. Zapraszamy do lektury pełnej treści artykułu i odwiedzenia serwisu! Kilknijcie tutaj

Strona gotowa do druku

 Retransmisja XXXI Sesji Rady Miejskiej
05 Marca 2013 - 8878 Odsłon

Sprawy urzędowe Tak samo, lecz trochę inaczej. Od ostatniej XXXI Sesji Rady Miejskiej internauci nie mogą na bieżąco śledzić obrad Rady. Od ostatniej sesji obrady będą nagrywane, a następnie archiwizowane i zamieszczane w popularnym serwisie internetowym YouTube. Link do retransmisji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - tutaj

Strona gotowa do druku

 Nowy system gospodarowania odpadami - spotkanie informacyjne
23 Października 2012 - 8674 Odsłon

Sprawy urzędowe 24 października 2012 r. (środa) o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Szewskiej 7 w Andrychowie odbędzie się spotkanie władz samorządowych z mieszkańcami Andrychowa. Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania związane ze zmianą w organizacji gospodarką odpadami. Zgodnie z nowelizacją ustawy - od 1 lipca 2013 r. będzie obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego momentu, jak czytamy na stronie Urzędu Miejskiego - gmina stanie się właścicielem odpadów komunalnych i będzie zobowiązana do zorganizowania ich odbioru, transportu i zagospodarowania. W zamian za świadczenie w/w usług właściciele nieruchomości będą wnosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawkę opłaty, a także termin, częstotliwość i tryb jej uiszczania ustali Rada Miejska w Andrychowie stosowną uchwałą. Z chwilą wprowadzenia nowego systemu, właściciele nieruchomości nie będą już zawierać umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami świadczącymi tego typu usługi. Uczyni to za nich gmina, która wyłoni w drodze przetargu podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Na spotkanie do MDK zaprasza burmistrz Andrychowa Tomasz Żak.

Strona gotowa do druku

 Nabór wniosków o dofinansowanie w Lokalnej Grupie Działania "Wadoviana"
02 Października 2012 - 8908 Odsłon

Sprawy urzędowe Urząd Miejski w Andrychowie informuje o naborze wniosków o dofinansowanie w Lokalnej Grupie Działania "Wadoviana". LGD "Wadoviana" ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach następujących działań: Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. W ramach naborów rolnicy, przedsiębiorcy oraz stowarzyszenia z terenów wiejskich naszej gminy mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów. Nabór wniosków będzie trwał od 01.10.2012 do 30.10.2012. Aby ułatwić potencjalnym beneficjentom przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przewidziano organizację szkoleń na dzień 11.10.2012 (czwartek). W godzinach 11.00-15.00 będą wykłady dla stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych omawiające problematykę działań "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małych projektów". Na godzinę 16.00 zaprasza się mikroprzedsiębiorców, rolników pragnących poszerzyć zakres swej działalności o usługi oraz osoby fizyczne z terenów wiejskich mające zamiar otworzyć działalność gospodarczą. Szkolenie zostanie przeprowadzone w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie na 2 piętrze budynku przy ulicy Rynek 15. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Strona gotowa do druku

 Zakładasz lub prowadzisz firmę? Przeczytaj.
28 Marca 2012 - 9470 Odsłon

Sprawy urzędowe W Małopolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości mieszczącym się przy ulicy Starowiejskiej 22a można skorzystać z usług Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług. Usługi zostały dostosowane do potrzeb zarówno przedsiębiorców, chcących rozwinąć swoją firmę, jak również osób dopiero planujących założenie własnej działalności. Szczegóły w czytaj więcej.

Czytaj więcej... (2413 bajtów więcej) Strona gotowa do druku

 Przypominają o zimowych obowiązkach właścicielom i zarządcom obiektów
16 Stycznia 2012 - 9451 Odsłon

Sprawy urzędowe Referat Zarządzania Kryzysowego, OC i SW Urzędu Miejskiego w Andrychowie przesyła informację otrzymaną od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Roberta Dziwińskiego. Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Szczegóły w czytaj więcej.

Czytaj więcej... (1003 bajtów więcej) Strona gotowa do druku

 Miasto ... czy to jest drogie w utrzymaniu?
28 Listopada 2011 - 10074 Odsłon

Sprawy urzędowe Ile przejedzą kaczki, ile przeznaczymy na szkoły, Straż Miejską, dla nauczycieli, ile kosztuje promocja gminy, bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych, placów zabaw, targowisk, zieleni miejskiej itp. itd. - czyli nasze lokalne jak związać koniec z końcem. Strona internetowa Urzędu Miejskiego informuje o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej projektu uchwały budżetu gminy na rok 2012 wraz ze szczegółową częścią opisową. Głosowanie nad budżetem zaplanowane jest na sesji Rady Miejskiej 22 grudnia 2011 roku. Wspomniane wcześniej materiały dostępne są tutaj

Strona gotowa do druku

 XIII Sesja Rady Miejskiej - retransmisja
03 Października 2011 - 11139 Odsłon

Sprawy urzędowe Niewiele miast w naszej okolicy dysponuje tego rodzaju "wglądem" w przebieg obrad Rady Miejskiej - internetową transmisją, a potem możliwością obejrzenia archiwalnych posiedzeń. Na stronie Urzędu Miejskiego pojawił się właśnie kolejny zapis - XIII Sesji. Wśród głównych tematów poruszonych w trakcie obrad była opieka społeczna i pomoc prorodzinna na terenie naszej gminy - prezentacja działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie. Nagranie archiwalne dostępne jest tutaj

Strona gotowa do druku

 W październiku kolejna akcja bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich
01 Października 2011 - 10320 Odsłon

Sprawy urzędowe Jak informuje strona internetowa Urzędu Miejskiego: www.andrychow.eu bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Gminie Andrychów będzie miało miejsce dnia 7., 14., 21. i 28. października (piątki) w godz. 7.30-12:00 oraz 25. października (wtorek) - obywatelskie/prawne godz. 7.30-11:30. Inicjatywa realizowana jest przez Stowarzyszenie Collegium Iuvenum z Suchej Beskidzkiej w ramach projektu "Doradztwo prawne i obywatelskie w powiatach: suskim, wadowickim i myślenickim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej szczegółów - Tel: 33 8741645, www.projekt-doradztwo.pl

Strona gotowa do druku

 Ważna informacja dla przedsiębiorców !
24 Września 2011 - 10476 Odsłon

Sprawy urzędowe Urząd Miejski informuje, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Andrychowa figurują nieaktualne wpisy nie zawierające numeru Pesel, NIP i określenia przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - PKD 2007. Jeżeli po 1 stycznia 2008r. nie dokonałeś żadnej zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Twój wpis jest nieaktualny ! Zgłoś się jak najszybciej do Wydziału Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Andrychowie , pokój nr 4 ,w poniedziałki oraz od środy do piątku w godz. od 7.30 - 15.00 , a we wtorki od 7.30 do 16.30 - gdzie można dokonać zmiany posiadanego wpisu lub jego wykreślenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (33) 8429943. Szczegóły - www.andrychow.eu.

Strona gotowa do druku

 Polskie Linie Kolejowe
19 Września 2011 - 11752 Odsłon

Sprawy urzędowe Jak informuje Biuro Burmistrza Andrychowa - W miesiącu sierpniu wysłano pismo z zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego i Polskich Linii Kolejowych w sprawie wprowadzenia zastępczej komunikacji kolejowej na linii Kraków - Bielsko-Biała. W odpowiedzi - Urząd Marszałkowski stwierdził, że "na dzień dzisiejszy nie planuje się wprowadzenia Kolejowej Komunikacji Autobusowej na przedmiotowej linii. W rozkładzie jazdy obecnym i 2011/2012 planuje się uruchomienie tej samej liczby połączeń"

Czytaj więcej... (42 bajtów więcej) Strona gotowa do druku

 Spis kontrolny po zakończeniu NSP 2011
29 Czerwca 2011 - 11026 Odsłon

Sprawy urzędowe Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego w Andrychowie Krzysztof Wójcik informuje o mającym się odbyć spisie kontrolnym po zakończeniu NSP 2011. Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych. Nikt nie będzie odwiedzał mieszkań po 30 czerwca! Prosimy o reagowanie na wszelkie pojawiające się sygnały o ewentualnym podszywaniu się pod rachmistrzów spisowych. Gminne Biuro Spisowe w Andrychowie - Urząd Miejski w Andrychowie ul. Rynek 15, pok. nr 03. Telefon kontaktowy: 33 842 99 41. Pełny tekst informacji dotyczącej spisu kontrolnego w czytaj więcej ...

Czytaj więcej... (1760 bajtów więcej) Strona gotowa do druku

 Burze z gradem
01 Czerwca 2011 - 11469 Odsłon

Sprawy urzędowe Referat Zarządzania Kryzysowego, OC i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Andrychowie na podstawie informacji Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych Kraków wydało ostrzeżenie nr 39. Od 01 do 02 czerwca 00:00:00 przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu. Podczas burz opady deszczu wyniosą miejscami około 30 mm. Wiatr osiągnie w porywach około 75 km/h. Prawdopodobieństwo: 95%. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców prosi się informować służby dyżurne Państwowej Straży Pożarnej (Zintegrowane Stanowisko Kierowania Służb Ratowniczych i Zarządzania Kryzysowego w Wadowicach) nr tel. alarmowego 112, 998 lub 33 873 17 15.

Strona gotowa do druku

 Samospis internetowy
25 Marca 2011 - 11081 Odsłon

Sprawy urzędowe Jak informuje Urząd Miejski w Andrychowie - Od 22 marca 2011 r. na stronie www.stat.gov.pl udostępniony został demonstracyjny formularz do samospisu internetowego do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 w wersji do badania pełnego oraz do badania reprezentacyjnego. Wersja demonstracyjna jest przeznaczona wyłącznie do zapoznania się z funkcjonalnością aplikacji, informacje wprowadzone na tym formularzu nie są zapisywane w bazie danych i są widoczne tylko do momentu wylogowania.Właściwy formularz będzie można wypełnić od chwili rozpoczęcia NSP 2011 to jest, od 1 kwietnia 2011 r., ale nie później niż do 16 czerwca 2011 roku. Formularz będzie aktywny, to znaczy będzie można go wypełniać przez 14 dni od pierwszego zalogowania, jednorazowo lub etapami, dowolnego dnia, o dowolnej porze. Wprowadzone dane będą zapamiętywane. Jeśli przez 14 dni formularz nie zostanie wypełniony w całości, spis w danym gospodarstwie domowym zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza spisowego. <więcej na ten temat : tutaj

Strona gotowa do druku

 Historyczne wydarzenie - III Sesja Rady Miejskiej - online
28 Grudnia 2010 - 13452 Odsłon

Sprawy urzędowe III sesja Rady Miejskiej w Andrychowie, która odbędzie się 29 grudnia 2010 r. (środa) o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie, ul. Dąbrowskiego 2. będzie w pewnym sensie wydarzeniem historycznym. Jej przebieg będzie można obserwować bez wychodzenia z domu - w internecie. Według uzyskanych informacji - obraz na żywo dostępny będzie na stronie www.andrychow.eu Podczas III Sesji RM poruszone zostaną między innymi sprawy związane z budową Lokalnej Obwodnicy Andrychowa, etap II - od ul. Stefana Batorego do ul. Biała Droga - budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą Wojewódzką nr 781, oraz rewitalizacja Centrum Andrychowa - etap II (Budowa trzech fontann w Andrychowie - w Parku Miejskim, na Placu Mickiewicza oraz na wyspie centralnej ulicy Rynek). To oczywiście tylko część z długiej listy tematów. Pełny porządek obrad dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie : tutaj

Strona gotowa do druku

 Uwaga właściciele studni
26 Maja 2010 - 9834 Odsłon

Sprawy urzędowe Jak informuje strona internetowa www.andrychow.eu : "Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że środki do dezynfekcji studni indywidualnych są wydawane nieodpłatnie przez właściwe terenowo Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne. Dla naszej gminy właściwą jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wadowicach, 34-100 WADOWICE, ul. Teatralna 2 tel.: (33) 823 46 58 fax: (33) 823 35 11. Przypominamy jednocześnie, że wypompowywanie studni prowadzone jest przez Państwową Straż Pożarną.

Strona gotowa do druku

 Nabór na członków obwodowych komisji wyborczych
07 Maja 2010 - 9634 Odsłon

Sprawy urzędowe Jak informuje strona internetowa Urzędu Miejskiego w Andrychowie - www.andrychow.eu : nabór na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. prowadzony jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od godz. 7.30 do 15.30, - wtorek - od godz. 8.30 do 16.00 i zakończony zostanie 28 maja 2010 r. (piątek). Szczegóły tutaj

Strona gotowa do druku

 Darmowe porady prawne w Urzędzie Miejskim
19 Kwietnia 2010 - 12564 Odsłon

Sprawy urzędowe W dniach 23 kwietnia (piątek) w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz 28 kwietnia (środa) w godzinach od 11.30 do 15.00 zainteresowani mieszkańcy Gminy Andrychów bedą mogli skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Jak informuje na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie - Sekretarz Gminy - Wojciech Sedlaczek porady będą udzielane w Urzędzie Miejskim (pomieszczenie w przewiązce pomiędzy budynkiem głównym UM a byłym pawilonem Szkoły Podstawowej Nr 1) Inicjatywa współfinansowana jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona gotowa do druku

 Przetarg na najem lokalu
26 Stycznia 2010 - 9941 Odsłon

Sprawy urzędowe Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ogłasza II przetarg nieograniczony ofertowy w celu wyłonienia najemcy lokalu składającego się z pomieszczenia o powierzchni 101,41 m2 i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 24 m2 położonego w budynku znajdującym się przy ulicy Krakowskiej 35 w Andrychowie. Szczegóły - tutaj

Strona gotowa do druku

 Ostrzeżenie meteorologiczne
13 Października 2009 - 8129 Odsłon

Sprawy urzędowe Referat Zarządzania Kryzysowego, OC i Spraw Wojskowych Urzędu Miejskiego w Andrychowie informuje, że od godz. 10:00 dnia 13.10.2009 do godz. 10:00 dnia 14.10.2009 na obszarze województwa małopolskiego, głównie w górach i obszarach podgórskich, przewiduje się wystąpienie opadów deszczu w wysokości do 35 mm/24h lokalnie do 45 mm/24h. W czasie ważności ostrzeżenia opady deszczu będą stopniowo przechodziły w opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach powyżej 800 mnpm występować będą intensywne opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie do 40 cm/24h. W trakcie dnia przewiduje się stopniowy wzrost prędkości wiatru północnego do prędkości 50 km/h, w porywach do 90 km/h, a w górach do 110 km/h, powodującego w górach zamiecie śnieżne. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców prosi się informować służby dyżurne Państwowej Straży Pożarnej (Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wadowicach) nr tel. alarmowego 112 lub 0 33 873 17 15. Więcej - www.andrychow.eu

Strona gotowa do druku

 Ogłoszenie Wspólnoty Mieszkaniowej Olszyny 19
29 Lipca 2009 - 9553 Odsłon

Sprawy urzędowe Wspólnota Mieszkaniowa Olszyny 19 w Andrychowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej wymiany dwuspadowego pokrycia dachowego wykonanego z płyt eternitowych wraz z remontem kominów i robotami towarzyszącymi : projektu budowlanego i wykonawczego w tym projektu kolorystyki wraz z opisami, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres prac objąć ma również wykonanie inwentaryzacji obecnego stanu kominów powyżej ostatniej kondygnacji oraz więźby dachowej wraz z oceną ich przydatności do dalszej eksploatacji (dokumentacja winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2004, Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)) oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego umożliwiającego określenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegóły - tutaj

Strona gotowa do druku

 Firma za darmo i w jednym okienku - to już jutro
30 Marca 2009 - 9400 Odsłon

Sprawy urzędowe Jak informuje strona internetowa Urzędu Miejskiego jutro (31. marca 2009 r.) wchodzi w życie zmiana przepisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Znowelizowana ustawa "Prawo działalności gospodarczej" przewiduje, że przyszły przedsiębiorca składa tylko jeden wniosek, który zawiera wszelkie dane niezbędne do założenia firmy. Co ważne - zgłoszenie takie jest bezpłatne. Szczegóły - tutaj

Strona gotowa do druku

 Sprawdź, czy jesteś właścicielem swojej nieruchomości
23 Października 2008 - 8850 Odsłon

Sprawy urzędowe Jak podaje strona internetowa Starostwa Powiatowego - "W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1365) informuję mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia stanów prawnych swoich nieruchomości. Starosta apeluje o zainteresowanie się własnymi księgami wieczystymi i sprawdzenie zgodności wpisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Wprowadzona ustawa ma na celu regulację stanu prawnego wszystkich nieruchomości w tym także posiadanych przez prywatnych właścicieli." Szczegóły - tutaj

Strona gotowa do druku

 5 lipca - Akcja "Rynek 2008"
24 Czerwca 2008 - 9990 Odsłon

Sprawy urzędowe Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Andrychowie uprzejmie informuje, iż gminne ćwiczenia z zakresu reagowania kryzysowego na potencjalne zagrożenia, w tym ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Andrychów pn. "RYNEK 2008", zostały przełożone na dzień 5 lipca 2008 r. (sobota), od godz. 10:00 do 13.00.

Czytaj więcej... (1051 bajtów więcej) Strona gotowa do druku

 Oddaj PIT za 2007 r. do Urzędu Miejskiego
16 Kwietnia 2008 - 9889 Odsłon

Sprawy urzędowe Tym Andrychowianom, którzy nie złożyli jeszcze zeznania podatkowego za rok 2007 pewnie bardzo spodoba się fakt, że zamiast wysyłać pocztą lub zawozić osobiście swoje zeznanie podatkowe za rok 2007 - można je będzie po prostu zanieść do Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Na drzwiach Urzędu wisi informacja z której jasno wynika, że w okresie od 15 do 29 kwietnia 2008 roku w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8.00 do 14.00 pracownik Urzędu Skarbowego w Wadowicach będzie przyjmował zeznania podatkowe za rok 2007 w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 14 (I piętro pokój nr I-6)

Strona gotowa do druku

 Koniec z zielonymi. 31 marca coraz bliżej ...
25 Stycznia 2008 - 10163 Odsłon

Sprawy urzędowe Jak informuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskigo w Andrychowie - od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone książeczki) na nowe dowody plastikowe. Do 31 marca 2008 roku można posługiwać się książeczkowymi dowodami osobistymi, w celu poświadczenia tożsamości i obywatelstwa polskiego. Natomiast nie jest możliwe na podstawie tego dokumentu przekraczanie granicy z innymi krajami Unii Europejskiej. Wszyscy Ci, którzy nie wymienią starych dowodów na nowe, znajdą się wkrótce w trudnej sytuacji, ponieważ na podstawie książeczkowego dowodu osobistego po dniu 31 marca 2008 r. nie będą mogli m.in. załatwić formalności w urzędach, odebrać listu poleconego na poczcie, otrzymać kredyt w banku, sprzedać lub kupić mieszkania, itp. Osoby, które z przyczyn losowych nie dotrzymały terminu wymiany (31.12.2007 r.) proszone są o niezwłoczne złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego!

Strona gotowa do druku

 Zmiana cen usług wywozu odpadów komunalnych
11 Stycznia 2008 - 12824 Odsłon

Sprawy urzędowe Jak podaje strona internetowa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - w związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2008 r. wysokości opłat za korzystanie ze środowiska wprowadzoną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r (Dz.U. Dz 2007r Nr 106, poz.723) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. został zmuszony do zmian cen usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych. Zgodnie ze wspomnianym wcześniej Rozporządzeniem drastycznie (około 500%) wzrosła opłata za składowanie odpadów komunalnych na składowiskach - z 15,71 zł/tonę do 75,00 zł/tonę! W związku ze zmianą cen, do odbiorców usług ZGK Sp. z o.o. wysłane zostały aneksy do zawartych wcześniej umów na wywóz odpadów komunalnych. ZGK Sp z o.o. prosi o ich podpisanie i dostarczenie do siedziby ZGK Sp. z o.o. na ulicy Batorego 24. Szczegółowy, aktualny cennik usług dostępny jest na stronie internetowej ZGK Sp. z o.o. - www.zgk.andrychow.pl

Strona gotowa do druku

 Urząd Miejski przypomina
15 Października 2007 - 11230 Odsłon

Sprawy urzędowe Urząd Miejski w Andrychowie przypomina, iż 18 października 2007 r. mija termin składania wniosków przez właścicieli działających już dużych sklepów o wydanie zezwoleń na działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. W dniu 18 września 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. z 2007, Nr 127, poz. 880.). Przepisy ww. ustawy dotyczą wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2, w których jest lub będzie prowadzona jakakolwiek działalność handlowa.

Strona gotowa do druku

 Urząd dla ludzi
03 Września 2007 - 10788 Odsłon

Sprawy urzędowe Często w środkach masowego przekazu słyszy się narzekania na urzędy i urzędników, więc bardzo miło jest mi poinformować o tym, że może być inaczej. Często niewiele trzeba, by ułatwić życie petentom, ale - do rzeczy. O tym, że należy wymienić dowody osobiste na nowe - wiadomo nie od dzisiaj. Dotyczy to zapewne jeszcze dość dużej grupy mieszkańców Andrychowa. Kłopot mają też Ci, którzy dowód chcą wyrobić sobie po raz pierwszy. Dlatego też wielu "zainteresowanych" tym tematem ucieszy wiadomość, że w dniu 9 września 2007 r. (niedziela) w godzinach od 8.30 do 15.30 Urząd Miejski w Andrychowie będzie otwarty dla osób chcących złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu. Równocześnie czynny będzie Urząd Stanu Cywilnego. Szczegóły tej rzadko spotykanej w polskich realiach inicjatywy - tutaj.

Strona gotowa do druku

 Wystarczy zadzwonić
14 Sierpnia 2007 - 16612 Odsłon

Sprawy urzędowe Pewnie nie wszyscy świeżo upieczeni posiadacze czterech lub dwóch kółek (lub Ci którzy dość długo nie załatwiali spraw związanych z zarejestrowaniem swojego pojazdu) wiedzą o tym, że od dnia 15 stycznia 2007 roku wprowadzono nowy system obsługi petentów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Polega on na całkiem prostej i naturalnej czynności jaką jest rejestracja telefoniczna petentów z ustaleniem dnia i godziny załatwienia spraw związanych z rejestracją pojazdu w wydziale lub jego zamiejscowym referacie. Telefon kontaktowy najbardziej przydatny dla mieszkańców Gminy Andrychów to 033 8752115 - jest to oczywiście Wydział Komunikacji i Transportu - Referat Zamiejscowy w Andrychowie.

Strona gotowa do druku

 Praca dla Referenta w Wydziale Finansowo-Księgowym
13 Sierpnia 2007 - 10911 Odsłon

Sprawy urzędowe Urząd Miejski w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Finansowo-Księgowym. Szczegóły w czytaj więcej ...

Czytaj więcej... (4266 bajtów więcej) Strona gotowa do druku

 Zostało już tylko pół roku
09 Lipca 2007 - 10730 Odsłon

Sprawy urzędowe Jak wiecie, dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007 r. Po tym terminie "stary" dowód nie będzie mógł być użyty do identyfikacji, a to z kolei uniemożliwia takie działania jak np. uzyskanie kredytu, odbiór listu poleconego itp. itd. Jeśli więc do tej pory nie wymieniliście dowodu - to jest na to jeszcze tylko! 6 miesięcy. Ale najlepiej - zróbcie to teraz! Jest jeszcze 8 mln właścicieli dowodów osobistych którzy nie dopełnili tego obowiązku. Jakimi kolejkami w urzędach w grudniu to się skończy - można się tylko domyślać. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.um.andrychow.pl - tutaj Zapytajcie swoich rodziców i dziadków, ludzi starszych - czy mają już wymieniony stary dowód osobisty.

Strona gotowa do druku

 Wymiana książeczkowych dowodów osobistych
17 Maja 2007 - 10412 Odsłon

Sprawy urzędowe Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Andrychowie uprzejmie przypomina, iż termin wymiany książeczkowych dowodów osobistych upływa z dniem 31 grudnia 2007 roku. Zatem z dniem 1 stycznia 2008 roku wszystkie książeczkowe dowody osobiste stracą ważność, co uniemożliwi obywatelom załatwianie wszelkich spraw urzędowych i bankowych.

Czytaj więcej... (1132 bajtów więcej) Strona gotowa do druku

 Nowe taryfy za wodę i ścieki
20 Grudnia 2006 - 12403 Odsłon

Sprawy urzędowe Strona internetowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie - www.zwik.andrychow.pl informuje, że w dniu 1 stycznia 2007 r. wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Andrychów. Ceny wody i ścieków wzrosną w stosunku do cen obowiązujących w 2006 r. o ok. 3,4% do 3,7%. Podwyżka cen wody i ścieków spowoduje, że czteroosobowa rodzina zużywająca na dobę ok 400 L wody i produkująca jednocześnie 400 L ścieków, zapłaci miesięcznie rachunek o ok. 4,8 zł wyższy niż w roku 2006.

Strona gotowa do druku

 Likwidacja punktu paszportowego
19 Grudnia 2006 - 12562 Odsłon

Sprawy urzędowe Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, iż z dniem 1.01.2007 r. przestaje funkcjonować Punkt Paszportowy w Urzędzie Miejskim w Andrychowie. W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Andrychów i Gminy Wieprz mogą zgłaszać wnioski paszportowe w Starostwie Powiatowym w Wadowicach przy ulicy Batorego 2, I piętro, pokój nr.111, tel: (033) 873 42 12

Strona gotowa do druku

 Plan przyklepany
25 Października 2006 - 12580 Odsłon

Sprawy urzędowe Andrychów doczekał planu zagospodarowania przestrzennego. Wydawałoby się, że powinno to cieszyć mieszkańców. Ale tak do końca nie jest. Ochronie konserwatorskiej poddano setki obiektów, choć nie wszystkie na to zasługują. Ale najwięcej zastrzeżeń budzą rozwiązania dotyczące niektórych dróg. Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu Kroniki Beskidzkiej Nr 43 z dnia 26.10.2006 r.

Strona gotowa do druku

 Wymieniłeś dowód?
10 Października 2006 - 11033 Odsłon

Sprawy urzędowe Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Andrychowie przypomina, iż w związku ze zmianą ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 183, poz. 1522), dowody osobiste wydane przed 1 stycznia 2001 r. mają być wymienione w ściśle określonych terminach. W związku z powyższym, dowody osobiste wydane w latach: 1962-91 należało wymienić w okresie do dnia 31 grudnia 2005 r., wydane w latach : 1992-95 należy wymienić w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2006r. a wydane w latach 1996-2000 należy wymienić w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Strona gotowa do druku

 Wnioski na miejscu, po odbiór daleko
25 Sierpnia 2006 - 12104 Odsłon

Sprawy urzędowe Zmiany w przepisach paszportowych uderzają w mieszkańców powiatu wadowickiego. Wprawdzie są oni w lepszej sytuacji niż ich sąsiedzi z ościennego powiatu, bo wnioski mogą składać w starostwie, jednak na tym udogodnienia się kończą. Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu Kroniki Beskidzkiej Nr 34 z 24.08.2006 r.

Strona gotowa do druku

 Odszkodowania dla rolników
16 Sierpnia 2006 - 12205 Odsłon

Sprawy urzędowe Urząd Miejski w Andrychowie informuje rolników, których straty spowodowane suszą przekroczyły 30% w skali całego gospodarstwa w stosunku do wszystkich roślin uprawnych w plonie głównym lub gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą (rozumianą wyłącznie jako utrzymanie przeżuwaczy i koniowatych) jeśli straty przekroczyły 30% średniej z wszystkich pokosów traw, o możliwości zgłaszania w terminie do 28 sierpnia 2006r. do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu - informacji dotyczących szacunkowej wielkości powstałych strat. Szczegóły tutaj

Strona gotowa do druku

 Woda jest przydatna
28 Lipca 2006 - 12166 Odsłon

Sprawy urzędowe Burmistrz Andrychowa w związku z informacją otrzymaną 14.07.2006 r. od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach - oceną jakości wody na terenie miasta i gminy Andrychów informuje, że woda pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym w wodociągach: Andrychów, Andropol-Elektrociepłownia, Rzyki, na podstawie badań próbek wody pobranych w II kwartale 2006 r. jest przydatna do spożycia. Źródło - www.um.andrychow.pl

Strona gotowa do druku


PostNuke Powered Site, GNU/GPL Licence, Administracja : wins@andrychow.pl , Telefon 502 740628
Wszystkie loga, znaki handlowe, treść, fotografie oraz skrypty i moduły na tej stronie należą do ich właścicieli.
Regulamin świadczenia usług :: Polityka prywatności :: Redakcja Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiadamy
Polityka strony dotycząca cookies
Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityką strony dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.