Niedziela , 22 Kwietnia 2018 - 08:58 
Szukaj  
Reklama
Katalog Firm
 · Losowa Firma :
Centrum Kosmetyki estetycznej, pielęgnacyjnej i laserowej - Bogusława Breczko · Zobacz więcej informacji o tej firmie w Katalogu Firm
Katalog Firm
Ostatnio do Katalogu Firm dołączyły Firmy :

Widpol S.C. Toczenie CNC, frezowanie CNC, wiercenie, gwintowanie·Zobacz opis tej Firmy
Dom Weselny Zielona Skarpa - Powiat Wadowicki, Andrychów, Sułkowice·Zobacz opis tej Firmy
FOLMAR - Marek Chrapkiewicz - Producent Opakowań Foliowych·Zobacz opis tej Firmy
DRUKPOL - Centrum Obsługi Biurowej·Zobacz opis tej Firmy
Szkółka Krzewów Ozdobnych - Justyna i Jan Piekiełko·Zobacz opis tej Firmy
Zobaczcie

Stowarzyszenie
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w Andrychowie

Krótkofalarski
Klub Łączności
Delta SP9KUP

Licznik
Dzisiaj:282
Miesiąc:19798
Ten rok:101460
Ogólnie:5245356

Od dnia 01.05.2002
Pokaż wszystkie artykuły tego tematu.

 Mapa jakiej dotąd nie było! System Informacji Przestrzennej Gminy Andrychów.
30 Lipca 2013 - 9539 Odsłon

Sprawy urzędowe Urząd Miejski w Andrychowie uruchomił serwis e-Gmina&IMPA dla Gminy Andrychów (http://andrychow.e-mapa.net/). Serwis ten umożliwia prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości oraz udostępnienie w internecie gminnych zasobów mapowych - czytamy na stronie www.andrychow.eu. Zapraszamy do lektury pełnej treści artykułu i odwiedzenia serwisu! Kilknijcie tutaj

Strona gotowa do druku

 Retransmisja XXXI Sesji Rady Miejskiej
05 Marca 2013 - 9406 Odsłon

Sprawy urzędowe Tak samo, lecz trochę inaczej. Od ostatniej XXXI Sesji Rady Miejskiej internauci nie mogą na bieżąco śledzić obrad Rady. Od ostatniej sesji obrady będą nagrywane, a następnie archiwizowane i zamieszczane w popularnym serwisie internetowym YouTube. Link do retransmisji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - tutaj

Strona gotowa do druku

 Nowy system gospodarowania odpadami - spotkanie informacyjne
23 Października 2012 - 9204 Odsłon

Sprawy urzędowe 24 października 2012 r. (środa) o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Szewskiej 7 w Andrychowie odbędzie się spotkanie władz samorządowych z mieszkańcami Andrychowa. Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania związane ze zmianą w organizacji gospodarką odpadami. Zgodnie z nowelizacją ustawy - od 1 lipca 2013 r. będzie obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego momentu, jak czytamy na stronie Urzędu Miejskiego - gmina stanie się właścicielem odpadów komunalnych i będzie zobowiązana do zorganizowania ich odbioru, transportu i zagospodarowania. W zamian za świadczenie w/w usług właściciele nieruchomości będą wnosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawkę opłaty, a także termin, częstotliwość i tryb jej uiszczania ustali Rada Miejska w Andrychowie stosowną uchwałą. Z chwilą wprowadzenia nowego systemu, właściciele nieruchomości nie będą już zawierać umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami świadczącymi tego typu usługi. Uczyni to za nich gmina, która wyłoni w drodze przetargu podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Na spotkanie do MDK zaprasza burmistrz Andrychowa Tomasz Żak.

Strona gotowa do druku

 Nabór wniosków o dofinansowanie w Lokalnej Grupie Działania "Wadoviana"
02 Października 2012 - 9429 Odsłon

Sprawy urzędowe Urząd Miejski w Andrychowie informuje o naborze wniosków o dofinansowanie w Lokalnej Grupie Działania "Wadoviana". LGD "Wadoviana" ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach następujących działań: Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. W ramach naborów rolnicy, przedsiębiorcy oraz stowarzyszenia z terenów wiejskich naszej gminy mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów. Nabór wniosków będzie trwał od 01.10.2012 do 30.10.2012. Aby ułatwić potencjalnym beneficjentom przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przewidziano organizację szkoleń na dzień 11.10.2012 (czwartek). W godzinach 11.00-15.00 będą wykłady dla stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych omawiające problematykę działań "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małych projektów". Na godzinę 16.00 zaprasza się mikroprzedsiębiorców, rolników pragnących poszerzyć zakres swej działalności o usługi oraz osoby fizyczne z terenów wiejskich mające zamiar otworzyć działalność gospodarczą. Szkolenie zostanie przeprowadzone w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie na 2 piętrze budynku przy ulicy Rynek 15. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Strona gotowa do druku

 Zakładasz lub prowadzisz firmę? Przeczytaj.
28 Marca 2012 - 10003 Odsłon

Sprawy urzędowe W Małopolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości mieszczącym się przy ulicy Starowiejskiej 22a można skorzystać z usług Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług. Usługi zostały dostosowane do potrzeb zarówno przedsiębiorców, chcących rozwinąć swoją firmę, jak również osób dopiero planujących założenie własnej działalności. Szczegóły w czytaj więcej.

Czytaj więcej... (2413 bajtów więcej) Strona gotowa do druku

 Przypominają o zimowych obowiązkach właścicielom i zarządcom obiektów
16 Stycznia 2012 - 9968 Odsłon

Sprawy urzędowe Referat Zarządzania Kryzysowego, OC i SW Urzędu Miejskiego w Andrychowie przesyła informację otrzymaną od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Roberta Dziwińskiego. Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Szczegóły w czytaj więcej.

Czytaj więcej... (1003 bajtów więcej) Strona gotowa do druku

 Miasto ... czy to jest drogie w utrzymaniu?
28 Listopada 2011 - 10589 Odsłon

Sprawy urzędowe Ile przejedzą kaczki, ile przeznaczymy na szkoły, Straż Miejską, dla nauczycieli, ile kosztuje promocja gminy, bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych, placów zabaw, targowisk, zieleni miejskiej itp. itd. - czyli nasze lokalne jak związać koniec z końcem. Strona internetowa Urzędu Miejskiego informuje o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej projektu uchwały budżetu gminy na rok 2012 wraz ze szczegółową częścią opisową. Głosowanie nad budżetem zaplanowane jest na sesji Rady Miejskiej 22 grudnia 2011 roku. Wspomniane wcześniej materiały dostępne są tutaj

Strona gotowa do druku

 XIII Sesja Rady Miejskiej - retransmisja
03 Października 2011 - 11658 Odsłon

Sprawy urzędowe Niewiele miast w naszej okolicy dysponuje tego rodzaju "wglądem" w przebieg obrad Rady Miejskiej - internetową transmisją, a potem możliwością obejrzenia archiwalnych posiedzeń. Na stronie Urzędu Miejskiego pojawił się właśnie kolejny zapis - XIII Sesji. Wśród głównych tematów poruszonych w trakcie obrad była opieka społeczna i pomoc prorodzinna na terenie naszej gminy - prezentacja działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie. Nagranie archiwalne dostępne jest tutaj

Strona gotowa do druku

 W październiku kolejna akcja bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich
01 Października 2011 - 10837 Odsłon

Sprawy urzędowe Jak informuje strona internetowa Urzędu Miejskiego: www.andrychow.eu bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Gminie Andrychów będzie miało miejsce dnia 7., 14., 21. i 28. października (piątki) w godz. 7.30-12:00 oraz 25. października (wtorek) - obywatelskie/prawne godz. 7.30-11:30. Inicjatywa realizowana jest przez Stowarzyszenie Collegium Iuvenum z Suchej Beskidzkiej w ramach projektu "Doradztwo prawne i obywatelskie w powiatach: suskim, wadowickim i myślenickim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej szczegółów - Tel: 33 8741645, www.projekt-doradztwo.pl

Strona gotowa do druku

 Ważna informacja dla przedsiębiorców !
24 Września 2011 - 10985 Odsłon

Sprawy urzędowe Urząd Miejski informuje, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Andrychowa figurują nieaktualne wpisy nie zawierające numeru Pesel, NIP i określenia przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - PKD 2007. Jeżeli po 1 stycznia 2008r. nie dokonałeś żadnej zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Twój wpis jest nieaktualny ! Zgłoś się jak najszybciej do Wydziału Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Andrychowie , pokój nr 4 ,w poniedziałki oraz od środy do piątku w godz. od 7.30 - 15.00 , a we wtorki od 7.30 do 16.30 - gdzie można dokonać zmiany posiadanego wpisu lub jego wykreślenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (33) 8429943. Szczegóły - www.andrychow.eu.

Strona gotowa do druku

 Polskie Linie Kolejowe
19 Września 2011 - 12263 Odsłon

Sprawy urzędowe Jak informuje Biuro Burmistrza Andrychowa - W miesiącu sierpniu wysłano pismo z zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego i Polskich Linii Kolejowych w sprawie wprowadzenia zastępczej komunikacji kolejowej na linii Kraków - Bielsko-Biała. W odpowiedzi - Urząd Marszałkowski stwierdził, że "na dzień dzisiejszy nie planuje się wprowadzenia Kolejowej Komunikacji Autobusowej na przedmiotowej linii. W rozkładzie jazdy obecnym i 2011/2012 planuje się uruchomienie tej samej liczby połączeń"

Czytaj więcej... (42 bajtów więcej) Strona gotowa do druku

 Spis kontrolny po zakończeniu NSP 2011
29 Czerwca 2011 - 11537 Odsłon

Sprawy urzędowe Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego w Andrychowie Krzysztof Wójcik informuje o mającym się odbyć spisie kontrolnym po zakończeniu NSP 2011. Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych. Nikt nie będzie odwiedzał mieszkań po 30 czerwca! Prosimy o reagowanie na wszelkie pojawiające się sygnały o ewentualnym podszywaniu się pod rachmistrzów spisowych. Gminne Biuro Spisowe w Andrychowie - Urząd Miejski w Andrychowie ul. Rynek 15, pok. nr 03. Telefon kontaktowy: 33 842 99 41. Pełny tekst informacji dotyczącej spisu kontrolnego w czytaj więcej ...

Czytaj więcej... (1760 bajtów więcej) Strona gotowa do druku

 Burze z gradem
01 Czerwca 2011 - 11981 Odsłon

Sprawy urzędowe Referat Zarządzania Kryzysowego, OC i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Andrychowie na podstawie informacji Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych Kraków wydało ostrzeżenie nr 39. Od 01 do 02 czerwca 00:00:00 przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu. Podczas burz opady deszczu wyniosą miejscami około 30 mm. Wiatr osiągnie w porywach około 75 km/h. Prawdopodobieństwo: 95%. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców prosi się informować służby dyżurne Państwowej Straży Pożarnej (Zintegrowane Stanowisko Kierowania Służb Ratowniczych i Zarządzania Kryzysowego w Wadowicach) nr tel. alarmowego 112, 998 lub 33 873 17 15.

Strona gotowa do druku

 Samospis internetowy
25 Marca 2011 - 11584 Odsłon

Sprawy urzędowe Jak informuje Urząd Miejski w Andrychowie - Od 22 marca 2011 r. na stronie www.stat.gov.pl udostępniony został demonstracyjny formularz do samospisu internetowego do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 w wersji do badania pełnego oraz do badania reprezentacyjnego. Wersja demonstracyjna jest przeznaczona wyłącznie do zapoznania się z funkcjonalnością aplikacji, informacje wprowadzone na tym formularzu nie są zapisywane w bazie danych i są widoczne tylko do momentu wylogowania.Właściwy formularz będzie można wypełnić od chwili rozpoczęcia NSP 2011 to jest, od 1 kwietnia 2011 r., ale nie później niż do 16 czerwca 2011 roku. Formularz będzie aktywny, to znaczy będzie można go wypełniać przez 14 dni od pierwszego zalogowania, jednorazowo lub etapami, dowolnego dnia, o dowolnej porze. Wprowadzone dane będą zapamiętywane. Jeśli przez 14 dni formularz nie zostanie wypełniony w całości, spis w danym gospodarstwie domowym zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza spisowego. <więcej na ten temat : tutaj

Strona gotowa do druku

 Historyczne wydarzenie - III Sesja Rady Miejskiej - online
28 Grudnia 2010 - 13966 Odsłon

Sprawy urzędowe III sesja Rady Miejskiej w Andrychowie, która odbędzie się 29 grudnia 2010 r. (środa) o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie, ul. Dąbrowskiego 2. będzie w pewnym sensie wydarzeniem historycznym. Jej przebieg będzie można obserwować bez wychodzenia z domu - w internecie. Według uzyskanych informacji - obraz na żywo dostępny będzie na stronie www.andrychow.eu Podczas III Sesji RM poruszone zostaną między innymi sprawy związane z budową Lokalnej Obwodnicy Andrychowa, etap II - od ul. Stefana Batorego do ul. Biała Droga - budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą Wojewódzką nr 781, oraz rewitalizacja Centrum Andrychowa - etap II (Budowa trzech fontann w Andrychowie - w Parku Miejskim, na Placu Mickiewicza oraz na wyspie centralnej ulicy Rynek). To oczywiście tylko część z długiej listy tematów. Pełny porządek obrad dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie : tutaj

Strona gotowa do druku


PostNuke Powered Site, GNU/GPL Licence, Administracja : wins@andrychow.pl , Telefon 502 740628
Wszystkie loga, znaki handlowe, treść, fotografie oraz skrypty i moduły na tej stronie należą do ich właścicieli.
Regulamin świadczenia usług :: Polityka prywatności :: Redakcja Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiadamy
Polityka strony dotycząca cookies
Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityką strony dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.