Niedziela , 22 Kwietnia 2018 - 01:04 
Szukaj  
Reklama
Katalog Firm
 · Losowa Firma :
Auto-Serwis TROJAK - Pomoc drogowa, Kompleksowe Naprawy Powypadkowe · Zobacz więcej informacji o tej firmie w Katalogu Firm
Katalog Firm
Ostatnio do Katalogu Firm dołączyły Firmy :

Widpol S.C. Toczenie CNC, frezowanie CNC, wiercenie, gwintowanie·Zobacz opis tej Firmy
Dom Weselny Zielona Skarpa - Powiat Wadowicki, Andrychów, Sułkowice·Zobacz opis tej Firmy
FOLMAR - Marek Chrapkiewicz - Producent Opakowań Foliowych·Zobacz opis tej Firmy
DRUKPOL - Centrum Obsługi Biurowej·Zobacz opis tej Firmy
Szkółka Krzewów Ozdobnych - Justyna i Jan Piekiełko·Zobacz opis tej Firmy
Zobaczcie

Stowarzyszenie
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w Andrychowie

Krótkofalarski
Klub Łączności
Delta SP9KUP

Licznik
Dzisiaj:31
Miesiąc:19547
Ten rok:101209
Ogólnie:5245105

Od dnia 01.05.2002
 Komunikat ZWIK Spółka z o.o.
29 Sierpnia 2017 - 2748 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie informuje, że od dnia 1 października 2017 r. ulega likwidacji kasa w siedzibie spółki przy ul. Batorego 68. W związku z tym nie będzie już możliwości wpłat gotówkowych ( w tym za wodę i ścieki ) w ZWiK. Jednocześnie od dnia 1 września 2017 r. prowizja od wpłaty za w/w usługi w banku PKO BP S.A. wynosi 0,05 % wpłacanej kwoty, nie mniej niż 1,50 zł.

Strona gotowa do druku

 KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
29 Maja 2015 - 5982 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje mieszkańców gminy Andrychów, że od dnia 1 czerwca 2015r. można odbierać u Sołtysów wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wniosek można również pobrać w siedzibie Zakładu, pok. nr 12 oraz na stronie www.zwik.andrychow.pl Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej dotyczy tych nieruchomości, które objęte zostały realizacją Projektu pn. "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów" w miejscowościach: Roczyny, Brzezinka Dolna, Targanice, Sułkowice, Zagórnik, Inwałd, Andrychów: ul. Tkacka, ul. Dąbrowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Olszyny. Wypełniony i podpisany przez właściciela danej nieruchomości wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2015r. u Sołtysa, osobiście w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie, ul. Batorego 68, pok. nr 1 w godz. od 7 - 14.30 lub pocztą.

Strona gotowa do druku

 Zmiana numeru telefonu pogotowia wodociągowego
24 Września 2014 - 7470 Odsłon

ZWiK Andrychów Uwaga. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie informuje, że od dnia 23.09.2014 do odwołania następuje zmiana numeru telefonu pogotowia wodociągowego. Nowy numer to 602 880 311

Strona gotowa do druku

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje
13 Czerwca 2014 - 8233 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie przypomina, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiory usług. Woda bezpowrotnie zużyta to np. woda, którą napełniono basen, podlano uprawy itp. 

Strona gotowa do druku

 Taryfy za wodę i ścieki
07 Grudnia 2013 - 8672 Odsłon

ZWiK Andrychów Strona internetowa www.zwik.andrychow.pl zamieszcza tabelę taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Andrychów. Taryfy uchwalone zostały przez Radę Miejską - Uchwałą Nr XL-355-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Andrychów.

Strona gotowa do druku

 Ogłoszenie
23 Lipca 2013 - 9550 Odsłon

ZWiK Andrychów Zarząd Spółki ZWiK Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty ds. technicznych. Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość zagadnień wodociągowo- kanalizacyjnych, uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Zainteresowanych prosimy o składanie CV do dnia 29.07.2013 r. w Dziale Organizacyjnym ZWiK Sp. z o.o.

Strona gotowa do druku

 Komunikat dla mieszkańców gminy Andrychów
06 Czerwca 2013 - 9593 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje mieszkańców gminy Andrychów, że z dniem 30 czerwca 2013 roku kończy przyjmowanie wniosków o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych, nieujętych w projekcie "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów". Na podstawie przyjętych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków mieszkańców opracowane zostaną plany wykonania nowych przyłączy kanalizacyjnych, złożony zostanie wniosek o stosowne pozwolenia na budowę, a następnie rozpoczną się prace przyłączeniowe. Zakończenie wszystkich działań przewidziane jest na IV kwartał 2014 roku.

Strona gotowa do druku

 Wiemy już kto przebuduje oczyszczalnię ścieków w Andrychowie
25 Kwietnia 2013 - 10292 Odsłon

ZWiK Andrychów Jak informuje strona internetowa www.zgk.andrychow.pl - rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonawcę Kontraktu X - "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Andrychowie", realizowanego w ramach projektu "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów". Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. podpisał w dniu 19. kwietnia 2013 roku umowę z firmą EKOLOG Spółka z o.o. z Piły na zaprojektowanie i przeprowadzenie przebudowy oczyszczalni ścieków w Andrychowie. Celem prowadzonych prac będzie unowocześnienie oczyszczalni oraz optymalizacja jej mocy przerobowych. Zastosowanie wydajniejszej i mniej energochłonnej technologii oczyszczania ścieków spowoduje dalszą poprawę parametrów ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki Wieprzówki oraz zmniejszy koszty oczyszczania ścieków. Przebudowa oczyszczalni ścieków kosztować będzie około 29,5 mln złotych i potrwa do końca 2014 roku. Około 2/3 kosztów przebudowy zostanie zrefundowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Strona gotowa do druku

 Kolejne przetargi nieograniczone
28 Sierpnia 2012 - 10051 Odsłon

ZWiK Andrychów W sierpniu 2012 roku ogłoszonych zostanie łącznie pięć nowych przetargów nieograniczonych na realizację kontraktów objętych projektem "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów". Przedmiotem trzech kontraktów jest budowa kanalizacji sanitarnej w Roczynach, Zagórniku i Sułkowicach, jeden kontrakt dotyczył będzie przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Andrychowie według zasady "Zaprojektuj i wybuduj", a ostatni kontrakt to przebudowa metodą reliningu ("rura w rurze") wodociągu Czaniec - Andrychów. Przewiduje się, że pierwsze prace związane z w/w kontraktami rozpoczną się pod koniec bieżącego roku. Koszty ponoszone przez ZWiK sp. z o.o. na realizację kontraktów będą w 85% refundowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Pełna informacja na temat przetargu na stronie www.zwik.andrychow.pl

Strona gotowa do druku

 Uwaga - 22. sierpnia krótka przerwa w dostawie wody dla części miasta
20 Sierpnia 2012 - 10043 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2012 r. od godz: 8.00 do 16.00 z powodu przebudowy mostu wyłączony będzie dopływ wody dla instytucji oraz osób zamieszkałych przy ul. Krakowskiej (od mostu na Wieprzówce do pomnika Grunwaldzkiego) oraz ul. Kochanowskiego i ul. Grunwaldzkiej a także dla instytucji i osób zamieszkałych w rejonie skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Szewską i ul. 1-go Maja z ul. Legionów. Za utrudnienia przepraszamy. (info: ZWIK Sp. z o.o.)

Strona gotowa do druku

 Porozumienie z Gminą Wieprz
17 Lipca 2012 - 11019 Odsłon

ZWiK Andrychów W dniu 11 lipca 2012 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie podpisał porozumienie z Gminą Wieprz. Na mocy porozumienia, Gmina Wieprz po wykonaniu kanalizacji sanitarnej będzie odprowadzać ścieki do oczyszczalni ścieków w Andrychowie. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi odbioru i oczyszczania ścieków to druga połowa 2015 r. Przewidywana ilość ścieków z Wieprza będzie wynosiła ok. 320 m3/dobę. Jednocześnie zostanie podłączone do kanalizacji ok. 25-30 budynków położonych w Andrychowie, przy ul. Batorego w rejonie od oczyszczalni ścieków do granicy Andrychów - Wieprz. Info: www.zwik.andrychow.pl

Strona gotowa do druku

 Brzezinka Dolna. Wkrótce rozpocznie się tam rozbudowa kanalizacji
09 Lipca 2012 - 11045 Odsłon

ZWiK Andrychów W drugiej połowie lipca 2012 ruszą prace ziemne związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Brzezince Dolnej. Budowa ta jest realizacją Kontraktu III projektu "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów" Prace przebiegać będą etapami na ulicach: Słonecznej, Polnej, Podgórskiej, Legionistów oraz na części ul. Działy w Roczynach i ulicach Floriańska, Kalinowa i Wrzosowa w Targanicach. Finał przewiduje się w I kwartale 2014 roku. Jak informuje strona internetowa www.zwik.andrychow.pl łącznie w ramach Kontraktu III wybudowane zostanie blisko 10 km sieci kanalizacyjnej. Po przeprowadzeniu prób technicznych nowa sieć zostanie oddana do użytku (koniec 2014 roku)

Strona gotowa do druku

 Praca w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
08 Marca 2012 - 12603 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie poszukuje kandydatów na stanowisko st. specjalisty d/s przetargów. Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w przeprowadzaniu przetargów (kontakt tel. pod nr. 33 870 4830). Poszukiwany jest również kandydat na stanowisko Specjalisty posiadający kwalifikacje do pracy w księgowości. Aplikacje można składać w Dziale Organizacyjnym w godz. od 8,00 -13,00 (kontakt tel. pod nr. 33 870 4830) lub na adres poczty blachendro@zwik.andrychow.pl do dnia 16.03.2012 r. Szczegóły: www.zwik.andrychow.pl

Strona gotowa do druku

 ZWiK Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko: laborant
01 Września 2011 - 14048 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie poszukuje osoby na stanowisko laborant. Obowiązki i wymagania oraz więcej szczegółów dotyczących starających się o to miejsce pracy - w czytaj więcej ...

Czytaj więcej... (1241 bajtów więcej) Strona gotowa do druku

 Rusza budowa i modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej
23 Grudnia 2010 - 15876 Odsłon

ZWiK Andrychów Ruszył kolejny etap jednej z większych inwestycji w Gminie Andrychów - Budowy i modernizacji Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej. Roboty budowlane, których wartość bez VAT wynosi ponad 22 mln zł. będa obejmowały budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno ciśnieniowym z rur PVC oraz PE o średnicach fi 75 - 200 mm w ramach kontraktów : Kontrakt A - Roczyny - budowa kanalizacji sanitarnej - 16,34 km, Kontrakt B - Brzezinka Dolna - budowa kanalizacji sanitarnej - 9,88 km, Kontrakt C - Targanice: Zad.1-Targanice Dolne os. Francja- budowa kanalizacji sanitarnej i Zad.2-Targanice etap II- budowa kanalizacji sanitarnej - 12,06 km, Kontrakt D - Andrychów ul. Tkacka- budowa kanalizacji sanitarnej - 0,36 km, Kontrakt E - Inwałd - budowa kanalizacji sanitarnej - 6,36 km, Budowę kanalizacji tłocznej w ramach kontraktu F.1 - Oś Inwałd - budowa kolektora tłocznego - 3,86 km, robót budowlanych związanych z montażem urządzeń do przepompowni ścieków w ramach kontraktu F.2 - Oś Inwałd - montaż urządzeń tłoczni do przepompowywania ścieków w budynkach obecnej oczyszczalni. Szczegóły ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie - www.zwik.andrychow.pl

Strona gotowa do druku

 Zmiana cen za wodę i ścieki
22 Grudnia 2010 - 13312 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie informuje, że na mocy art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (D.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858), od dnia 01 stycznia 2011 r. wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Andrychów. Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie internetowej www.zwik.andrychow.pl

Strona gotowa do druku

 Wkrótce ruszy prawdziwy front robót kanalizacyjnych
01 Października 2010 - 10473 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie ogłosił na swojej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu które dotyczy udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 19,5 mln. złotych dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa i modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów", prowadzenia rachunku bieżącego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie oraz udzielenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony zostanie na realizację kilku kontraktów na terenie Gminy Andrychów : Kontrakt A - "Roczyny - budowa Kanalizacji Sanitarnej", Kontrakt B - "Brzezinka Dolna - budowa Kanalizacji Sanitarnej", Kontrakt C - "Targanice" - Zad.1 - Targanice Dolne os. Francja - budowa Kanalizacji Sanitarnej i Zad. 2 Targanice etap II - budowa Kanalizacji Sanitarnej, Kontrakt D - "Andrychów, ulica Tkacka - budowa Kanalizacji Sanitarnej", Kontrakt E - "Inwałd - budowa Kanalizacji Sanitarnej", Kontrakt F1 - "Oś Inwałd - budowa kolektora tłocznego", Kontrakt F2 - "Oś Inwałd - montaż urządzeń tłoczni do przepompowywania ścieków w budynkach obecnej oczyszczalni". Szczegóły dotyczące ogłoszenia - www.zwik.andrychow.pl

Strona gotowa do druku

 Komunikat w sprawie wody pitnej i kanalizacji
17 Maja 2010 - 10782 Odsłon

ZWiK Andrychów Jak informuje na swojej stronie internetowej www.zwik.andrychow.pl - Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Zaopatrzenie w wodę o jakości zdatnej do spożycia w Gminie Andrychów w chwili obecnej nie jest zagrożone. W niektórych miejscach Gminy mogą wystąpić problemy z nieco podwyższoną mętnością wody. Woda dostarczana w chwili obecnej przez ZWiK bakteriologicznie i fizykochemicznie jest czysta i zdatna do spożycia. Określenie zdatna do spożycia - znaczy, że jest bezwarunkowo zdatna do spożycia. W chwili obecnej woda nie pochodzi z ujęć ZWiK lecz z przedsiębiorstwa Aqua - Bielsko-Biała. Jeżeli chodzi o funkcjonowania kanalizacji - kolektory ściekowe nie są niedrożne, lecz przepełnione. Wszelkie działania podejmowane przez ZWiK w chwili obecnej ograniczają się wyłącznie do czynności możliwych do realizacji. Dopóki jednak woda nie opadnie - kanalizacja nie będzie funkcjonować w 100% tak, jak w normalnych warunkach. Jednocześnie - przepraszamy mieszkańców za zaistniałe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość oraz cierpliwość, gdyż przy tego typu warunkach zewnętrznych podejmowane działania mogą być skuteczne dopiero w momencie ustąpienia głównej przyczyny - przepełnienia studzienek kanalizacyjnych nadmiarem wody związanej ze skutkami obecnych warunków atmosferycznych.

Strona gotowa do druku

 Nowe stawki za wodę i ścieki
02 Grudnia 2009 - 10710 Odsłon

ZWiK Andrychów Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie informuje poprzez stronę internetową www.zwik.andrychow.pl o zmianie stawek cen wody i ścieków w 2010 r. Przykładowo - gospodarstwa domowe zapłacą za 1m3 wody i ścieków 8,65 zł (w 2009 r.: 7,79 zł). Czteroosobowa rodzina zużywająca 100 litrów wody na osobę na dobę zapłaci miesięcznie za wodę i ścieki wraz z opłatą abonamentową niecałe 112 zł. Będzie to nieco ponad 11 zł. więcej niż w 2009 r. Strona internetowa ZWiK informuje również skąd taki, a nie inny wzrost cen. Szczegóły - tutaj

Strona gotowa do druku

 Przetarg nieograniczony
22 Kwietnia 2009 - 11436 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywny wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Andrychowie w ilości do 2 200 ton. Szczegóły - tutaj

Strona gotowa do druku

 Sprawdź, czy Ci się nie przelewa
03 Marca 2009 - 10609 Odsłon

ZWiK Andrychów O tym, w jakiej temperaturze zamarza woda wie każdy z nas. Zima w tym roku nie należała do najzimniejszych, ale znaczne, ujemne temperatury utrzymujące się przez dłuższy okres czasu mogły w niektórych przypadkach stać się przyczyną bardzo kosztownych usterek. Wraz z nadejściem pierwszych oznak ocieplenia instalacje wody i centralnego ogrzewania, które nie były odpowiednio zabezpieczone przed niskimi temperaturami ... rozmarzają, powodując pojawienie się szeregu pęknięć i braku szczelności. Jeśli taka usterka wystąpi w instalacji wodociągowej może stać się przyczyną nie tylko zalania pomieszczeń. Naraża nas również na straty poniesione w wyniku poboru znacznych ilości wody. Woda wycieka z uszkodzonych instalacji będących pod ciśnieniem często w bardzo dużej ilości. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie, poprzez swoją stronę internetową www.zwik.andrychow.pl zwraca się do odbiorców wody o okresowe sprawdzanie instalacji wodnych. Szczególnie dotyczy to właścicieli niezamieszkałych budynków, domków letniskowych, domów w budowie. Sprawdźmy więc na wszelki wypadek stan licznika wody i miejsca w których potencjalnie mogła wystąpić awaria.

Strona gotowa do druku

 Dlaczego rośnie cena wody?
02 Grudnia 2008 - 11320 Odsłon

ZWiK Andrychów Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji poinformował na swojej stronie internetowej www.zwik.andrychow.pl o wzroście cen za wodę i ścieki uzasadniając swoją decyzję wraz z przedstawieniem szacunkowych obliczeń tego, jak wzrost cen przeniesie się na miesięczne opłaty ponoszone z tytułu korzystania z usług ZWiK przez gospodarstwa domowe. Za 1 m3 wody i ścieków zapłacimy wkrótce 7,79 zł (6,79 zł w roku bieżącym). Szacunkowo - 4. osobowa rodzina, zużywająca 100 litrów wody/osobę na dobę zapłaci w przyszłym roku za wodę i ścieki rachunek większy o ok. 155 zł. Skąd taki, a nie inny wzrost cen - kliknijcie tutaj

Strona gotowa do druku

 Nowe taryfy cen za wodę i ścieki
01 Grudnia 2008 - 10344 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie, na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z dnia 7 czerwca 2001r. (D.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) informuje, że w dniu 27 listopada 2008r.  Rada Miejska w Andrychowie podjęła uchwałę Nr XXVIII-236-08 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Andrychowie. Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2009r. do 31 .12 2009 r. W czytaj więcej - tabele opłat za wodę i ścieki (porównanie 2008/2009). Więcej informacji o nowych stawkach opłat znajduje się na stronie internetowej www.zwik.andrychow.pl

Czytaj więcej... (3733 bajtów więcej) Strona gotowa do druku

 Przetarg nieograniczony
01 Sierpnia 2008 - 11164 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Andrychowie w ilości do 2 200 ton. Szczegóły : tutaj

Strona gotowa do druku

 ZWiK - oferta pracy - Kierownik Laboratorium
05 Stycznia 2008 - 15670 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko kierownika laboratorium wymagania: wykształcenie wyższe - chemiczne, doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym, ewentualnie dłuższy staż pracy w laboratorium. Więcej informacji oraz podania o pracę należy składać w Dziale Organizacyjnym ZWiK pocztą tradycyjną na adres : Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 34-120 Andrychów, ulica Stefana Batorego 68, Dział Organizacyjny lub pocztą elektroniczną na adres zwik@andrychow.pl

Strona gotowa do druku

 Nowe taryfy za wodę i ścieki
10 Grudnia 2007 - 11586 Odsłon

ZWiK Andrychów Strona internetowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie - www.zwik.andrychow.pl informuje o wprowadzeniu nowych taryf za wodę i ścieki obowiazujących w 2008 roku. W dniu 1 stycznia 2008r. wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Andrychów. Taryfy te zostały zatwierdzone przez Radę Miejską w Andrychowie uchwałą Nr XIV-115-07 z dnia 29 listopada 2007 r. Ceny wody i ścieków rosną w stosunku do cen obowiązujących w 2007r. o ok. 2,85 - 3,05%. Podobnie wzrasta również stawka opłat abonamentowych. Reasumując - 4-osobowa rodzina zużywająca średnio na dobę 400 litrów wody i produkująca jednocześnie 400 litrów ścieków zapłaci miesięcznie rachunek o 4,12 zł wyższy niż w 2007 r. Pełny cennik obowiązujący w 2008 roku dostępny jest tutaj

Strona gotowa do druku

 Informacja ZWiK
14 Maja 2007 - 13849 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. na swojej stronie internetowej w dziale Aktualności tłumaczy sytuację jaka miała miejsce w związku z pożarem chlewni w Inwałdzie. Wokół pożaru narosło wiele mitów i przekłamań, szczególnie na temat rzekomej niesprawności hydrantów. Więcej na ten temat - tutaj

Strona gotowa do druku


PostNuke Powered Site, GNU/GPL Licence, Administracja : wins@andrychow.pl , Telefon 502 740628
Wszystkie loga, znaki handlowe, treść, fotografie oraz skrypty i moduły na tej stronie należą do ich właścicieli.
Regulamin świadczenia usług :: Polityka prywatności :: Redakcja Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiadamy
Polityka strony dotycząca cookies
Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityką strony dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.