Sobota , 24 Lutego 2018 - 14:54 
Szukaj  
Reklama
Katalog Firm
 · Losowa Firma :
DRUKPOL - Centrum Obsługi Biurowej · Zobacz więcej informacji o tej firmie w Katalogu Firm
Katalog Firm
Ostatnio do Katalogu Firm dołączyły Firmy :

Widpol S.C. Toczenie CNC, frezowanie CNC, wiercenie, gwintowanie·Zobacz opis tej Firmy
Dom Weselny Zielona Skarpa - Powiat Wadowicki, Andrychów, Sułkowice·Zobacz opis tej Firmy
FOLMAR - Marek Chrapkiewicz - Producent Opakowań Foliowych·Zobacz opis tej Firmy
DRUKPOL - Centrum Obsługi Biurowej·Zobacz opis tej Firmy
Szkółka Krzewów Ozdobnych - Justyna i Jan Piekiełko·Zobacz opis tej Firmy
Zobaczcie

Stowarzyszenie
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w Andrychowie

Krótkofalarski
Klub Łączności
Delta SP9KUP

Licznik
Dzisiaj:521
Miesiąc:21162
Ten rok:47914
Ogólnie:5191810

Od dnia 01.05.2002
Przetarg nieograniczony Nr 6/ZP/ZGM/07
Wysłany przez: aonline

Przetargi ZGM Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony Nr 6/ZP/ZGM/07 na wywóz stałych odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Andrychowie. Szczegóły w czytaj więcej ...

Uwaga : Tutaj znajdują się niezbędne dokumenty wymagane dla niniejszego przetargu nieograniczonego.


6/ZP/ZGM/07

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
34-120 Andrychów ulica Metalowców 6
tel: (033) 875-31-68
fax: (033) 875-23-91
e-mail: zgm.andrychow@onet.eu


2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Andrychowie. CPV: 90.00.00.00-7

4. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 01.01.2008 do dnia 31.12.2008r

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Informacje na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - cena (koszt): 100%

9. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie www.andrychow.pl lub w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Andrychowie ul. Metalowców 6, pok. nr 5, lub po uprzednim zamówieniu - za zaliczeniem pocztowym.

10. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Tadeusz Szlagor tel: 875-31-68 ; 875-23-91, w godz. 8:00 - 13:00.

11. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 5.
Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2007r o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2007r o godz. 10:30.

12. Termin związania ofertą:
30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert

13. Opis warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

14. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Andrychów 20.11.2007 r

Dyrektor
mgr Maria DybałPostNuke Powered Site, GNU/GPL Licence, Administracja : wins@andrychow.pl , Telefon 502 740628
Wszystkie loga, znaki handlowe, treść, fotografie oraz skrypty i moduły na tej stronie należą do ich właścicieli.
Regulamin świadczenia usług :: Polityka prywatności :: Redakcja Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiadamy
Polityka strony dotycząca cookies
Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityką strony dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.